موضوعات = آموزش و تدریس
تعداد مقالات: 48
اقتصادسنجی آموزش عالی رویکردی نوین برای ارزیابی تناسب تدریس و تحقیق اعضای هیأت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

ابوالقاسم نادری


فراتحلیلی بر پژوهش‌های آموزش چندفرهنگی، آموزش شهروندی، تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت دینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

شیرکوه محمدی


عوامل مؤثر بر حواس پرتی دیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی ایام کووید 19

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-1

محمدعلی رستمی نژاد؛ حسن ضابط؛ علی اکبر عجم؛ نرگس صادقی


اهداف، روش ها و محتوای تدریس هنر مبتنی بر مفهوم درون ماندگاری در اندیشه ی دلوز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 48-25

بهرام مرادی؛ علیرضا محمودنیا؛ سوسن کشاورز؛ سعید ضرغامی


تبیین رابطه ساختاری بین هیجانات اساتید و مدیریت کلاس با میانجی گری خودکارآمدی در دانشگاه فرهنگیان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 130-107

مریم سادات باقری موسوی؛ پروین کدیور؛ عباس حبیب زاده


واکاوی تاثیر آموزش هنر دستی به شیوه درس پژوهی بر عزت نفس دانش آموزان آسیب دیده بینایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 181-163

اعظم السادات حسینی؛ ذبیح الله اللهی؛ مجید کهرازهی


تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تاکید بر مدل های شایستگی و ارزش آفرینی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 205-182

رضا عمادانی؛ فروغ رودرگرنژاد؛ داوود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان


تعاملات معلم و دانش‌آموزان در شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد): رویکرد کیفی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 116-92

صابر شفیعی؛ محمد اکبری بورنگ؛ هادی پورشافعی؛ محمدعلی رستمی نژاد


واکاوی تجارب معلمان کلاس اول ابتدایی از نتایج بازی‌های آموزشی در همه‌گیری کرونا

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 177-153

فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ مرضیه عبدالوهاب؛ زهرا حسام پور


الگوی علی جهت گیریهای هدف تحصیلی دانش آموزان درخوش بینی تحصیلی ؛ نقش واسطه ای خودتنظیمی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 223-200

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ کیهان عبدی


بررسی تاثیر آموزش فیزیک با رویکرد مدل سازی بر بهبود یادگیری و رفع کج فهمی های دانش آموزان

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 272-254

ابوالفضل عزیزی؛ فاطمه احمدی؛ جاوید ضمیرانوری؛ رضا رشیدی


طراحی الگویی برای یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (سنتز پژوهی)

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 22-1

صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی؛ محمدعلی رستمی نژاد


ایجاد خلاقیت در خلق قطعه‌ی ادبی با استفاده از رویکردهای نوین آموزشی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 199-173

فاطمه جعفری کمانگر؛ زهره احمدی پور اناری