موضوعات = آموزش و تدریس
تاثیر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت بر یادگیری و انگیزه درس ریاضی پایه چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/trj.2023.62834

مهران محمدی؛ نسرین محمدحسنی؛ زهره خوش نشین


شیوع بی‌مدنی تحصیلی در دانشجویان: نقش سبک‌های مدیریت کلاس، خودمحق‌بینی و بلندپروازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/trj.2024.139732.1864

عبدالناصر جوان مجرد؛ سعید آریاپوران


اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر استدلال ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/trj.2024.139074.1786

زهرا علی زاده؛ شهرام واحدی؛ رحیم بدری گرگری؛ داود طهماسب زاده شیخلار


مطالعه کیفی دانشجویان بین‌المللی از تحصیل در دانشگاه کردستان: پژوهی روایتی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 51-27

10.22034/trj.2024.139941.1895

یحیی اسعدی؛ جمال سلیمی؛ نعمت اله عزیزی؛ ناصر شیربگی


بررسی نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی در آموزش مجازی از دیدگاه معلمان ابتدایی استان مازندران

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 83-52

10.22034/trj.2023.62904

راضیه بابانسب احمد کلایی؛ مصطفی عزیزی؛ میمنت عابدینی بلترک


واکاوی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در بازنگری برنامه های درسی نظام آموزش عالی مهارت محور

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 117-83

10.22034/trj.2024.139619.1853

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ پروین صمدی؛ پروین احمدی


بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر بازی‌های آبی بر عملکرد نوشتاری دانش‌آموزان نارسانویس دورة اوّل ابتدائی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 141-118

10.22034/trj.2024.140431.1931

ابوالقاسم یعقوبی؛ زهرا فناءی نعمت سرا؛ محمد رضا ذوقی پایدار؛ افشین افضلی


طراحی و اعتباریابی الگوی هدایت تحصیلی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 169-142

10.22034/trj.2023.62851

یحیی سالاری؛ مریم اسلام پناه


واکاوی مولفه‌های تربیت حرفه‌ای مبتنی بر شایستگی دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم: یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 11، شماره 4، دی 1402

10.22034/trj.2023.62818

علی بختیاری؛ مرتضی سمیعی زفرقندی؛ فرشته افکاری؛ علی اکبر خسروی بادبادی


واکاوی پدیده تدریس برای آزمون در درس زیست‌شناسی

دوره 11، شماره 3، مهر 1402، صفحه 113-84

10.22034/trj.2023.138986.1779

غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ فاطمه صادقی سینی


آسیب‌شناسی ارزشیابی تکوینی در نظام یادگیری الکترونیکی ایران: واکاوی پدیدارشناسانه دیدگاه‌های اساتید

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 52-27

10.22034/trj.2023.62814

حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ فرهاد سراجی؛ مرتضی رضایی زاده