اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1291
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 891
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 753

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 219
تعداد مشاهده مقاله 196361
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 196795
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 75 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 15 %