اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1399
تعداد پذیرش 203
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 958
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 812

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 229
تعداد مشاهده مقاله 222524
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 215539
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 74 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 276 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 82 روز
درصد پذیرش 15 %