اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1656
تعداد پذیرش 255
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1117
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 942

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 281
تعداد مشاهده مقاله 333971
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 286138
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 69 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 265 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 15 %