اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1729
تعداد پذیرش 270
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1179
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1000

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 296
تعداد مشاهده مقاله 370625
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 303745
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 260 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 16 %