اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1967
تعداد پذیرش 327
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1333
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1132

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 353
تعداد مشاهده مقاله 496709
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 372146
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 64 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 261 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 81 روز
درصد پذیرش 17 %