اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1796
تعداد پذیرش 294
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1227
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1041

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 320
تعداد مشاهده مقاله 409350
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 326947
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 66 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 261 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 16 %