اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1569
تعداد پذیرش 244
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1054
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 892

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 269
تعداد مشاهده مقاله 304931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 268947
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 71 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 260 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 16 %