اخبار و اعلانات

فراخوان پذیرش مقاله

پژوهشگران و محققان گرامی با سلام و آرزوی توفیق به اطلاع می رساند که فصلنامه «تدریس پژوهی» بر اساس تصمیمات آخرین جلسه کمسیون تخصصی بررسی نشریات وزارت محترم علوم؛ موفق به کسب درجه علمی-پژوهشی گردیده است. در این راستا از کلیه محققان عزیز دعوت به عمل می آید تا کارها و آثار علمی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر، برای فصلنامه ارسال نمایند: 1- حوزه موضوعی آثار صرفاً مرتبط با موضوعات آموزش؛ تدریس(الگوها، رویکردها، روش ها و اصول)؛ روانشناسی تدریس؛ مبانی و مسائل اجتماعی، فرهنگی و ... مرتبط با مقوله تدریس باشد؛ 2- آثاری که به لحاظ معیارهای اصیل پژوهشی(روش ...

مطالعه بیشتر