داوران

داوران محترم جهت داوری مقالات ابتدا لازم است که در سامانه ثبت نام کرده باشند.

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده و بر روی گزینه داور کلیک فرمائید. از طریق ایمیل ثبت نامی خود نیز می توانید بر روی لینک ارسالی ایمیل از طریق مجله در ایمیل خود، کلیک نموده و وارد صفحه ی اختصاصی خود در مجله بشوید.

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Saeed Ariapooran Malayer University, Hamadan, Iran
Farogh Yazdanseta گروه علوم تربیتی، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران
صلاح الدین ابراهیمی دانشگاه تهران
مجید ابراهیمی آموزش و تدریس هیات علمی دانشگاه صدرا
سمیرا ابراهیم پور کومله دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران
علی ابراهیمی نیا آموزش و تدریس عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
خدیجه ابوالمعالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پروین احمدی دانشگاه الزهرا(س) تهران ایران
حسن احمدی دانشگاه فرهنگیان
رشید احمدی‌فر دانشیار گروه آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان،تهران، ایران.
مهناز اخوان تفتی دانشگاه الزهرا
رضا یادگارزاده عضو هیات علمی سازمان سنجش
مسیب یارمحمدی واصل دانشگاه بوعلی سینا
صمد ایزدی دانشگاه مازندران
محمد اسدی مدرس
محمد اسدی دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حسن اسدزاده دانشگاه علامه طباطبائی
حسن اسدزاده گروه روان شناسی تربیتی،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
علی یاسینی دانشگاه ایلام. دانشکده ادبیات. گروه مدیریت
افشین افضلی استادیار گروه علوم تربیتی، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
تقی آقا حسینی استادیار دانشگاه فرهنگیان
آزاد الله کرمی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حجت اله الماسی آموزش و تدریس مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی
لیلا الماسی دانشگاه پیام نور
سیدمحمدرضا امام جمعه دانشگاه شهیدرجایی
احمد امانی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
علی اکبر امین بیدختی رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
مظهر بابایی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
سید جمال بارخدا استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان
عباس بازرگان هرندی آموزش و تدریس استاد تمام دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
اکبر باشکوه آموزش و تدریس استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
مصطفی باقریان فر عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
حامد بیتی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
ابئالفضل بختیاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رحیم بدری گرگری دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
رمضان برخورداری گروه فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
عیسی برقی دانشگاه شهید مدنی
امیرعلی برومند آموزش و تدریس گروه مدیریت، برنامه‌ریزی و آموزش محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران
کیوان بلندهمتان آموزش و تدریس عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
جعفر بهادری خسروشاهی آموزش و تدریس دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
ناصر بهروزی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزاد پارسا هیات علمی دانشگاه کردستان
موسی پیری هیات علمیٰ گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیٰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز - ایران
مریم پلنگی آموزش و تدریس اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
هادی پورشافعی دانشگاه بیرجند . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علوم تربیتی
جواد پورکریمی استادیار دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رسول پورمند هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ارومیه
رضا جامعی مدیرگروه و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
موسی جاودان آموزش و تدریس دانشیارگروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
نجم الدّین جبّاری عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
حسن جعفری دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمید جعفریان یسار آموزش و تدریس گروه آموزشی علوم تربیتی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان استان قم، ایران
محمدرحیم جعفرزاده آموزش و تدریس عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سهیلا جلیلیان آموزش و پرورش
جعفر جهانی دانشیار دانشگاه شیراز،برنامه ریزی درسی،ایران،شیراز
محمد جوادی پور عضو هیات علمی گروه روشها و برنامه های درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
صادق حامدی نسب دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران
رامین حبیبی کلیبر آموزش و تدریس استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
الههه حجازی دانشگاه تهران
لیلا حیدریانی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان
سید عدنان حسینی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان استان کردستان
سید مهدی حسینی علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان
هیوا حسن پور استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
تورج حسینی هفشجانی
عباس حضرتی آموزش و تدریس دکتری برنامه ریزی درسی، مدرس گروه علوم تربیتی، پردیس نسیبه تهران، دانشگاه فرهنگیان تهران
,وریا حفیدی عضو گروه فقه شافعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
کتایون حمیدی زاده دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری ارک، دانشکده علوم تربیتی
علی خالق خواه دانشگاه محقق اردبیلی
حجت اله خدامرادی آموزش و پرورش
اکبر خرسندی یامچی سازمان سنجش آموزش کشور
رحمت اله خسروی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
محبوبه خسروی استادیار رشته برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
حسین خنیفر رییس دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
علی خورسندی طاسکوه
محمد دادرس آموزش و تدریس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
ابوالفضل دانائی آموزش و تدریس گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران
انور دست باز آموزش و تدریس گروه مگروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Anvardastbaz@uok.ac.ir کد ارکید: 0000-0002-7402-5820
مرضیه دهقانی دانشگاه تهران
زهره رباط سرپوشی دانشجوی دکتری روانشناسی علامه
حسنعلی رجبی آموزش و تدریس آموزش و پرورش
عبدالله رحیمی مدرس دانشگاه
غلامرضا رحیمی استادیار دانشگاه ازاد بناب
سهیلا رستمی استادیار، دانشگاه کردستان
محمدعلی رستمی نژاد دانشگاه بیرجند
عبداله رشیدزاده گروه روانشناسی.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.دانشگاه تبریز.ایران
غلامحسین رضایت عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه جامع امام حسین ع تهران- ایران
علی رضایی شریف دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی رفیعی دانشیار-دانشگاه پیام نور
سعید رومانی مدرس دانشگاه فرهنگیان لرستان
صادق زارع صفت آموزش و تدریس مدرس گروه علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان. پردیس شهید بهشتی مشهد
عادل زاهد بابلان دانشگاه محقق اردبیلی
وحید زمانی
بهمن زندی هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مرکز تحصیلات تکمیلی
طالب زندی گروه تکنولوژی آموزشی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت». تهران. ایران
حسین زنگنه استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا
سید علی سیادت گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد حسین سالاری فر مدیر گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
محمدرضا سرمدی هیات علمی ومدیرگروه علوم تربیتی وروانشناسی پیام نور مرکزی
اسماعیل سعدی‌پور 'گروه آموزشی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
محمد سیفی برنامه ربری درسی-علوم انسانی-آزاد اسلامی-اراک- ایران
جمال سلیمی مدیر مسول فصلنامه تدریس پژوهی
قاسم سلیمی
حبیب سلیمانی استادیار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عذرا شالباف مدیر و دبیر تخصصی مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی- دانشگاه تهران
انور شاهمحمدی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ناصر شیربگی آموزش و تدریس استاد مدیریت آموزشی-گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران
غلام حسن شیردل عضو هیات علمی دانشگاه
حسین شکوهی فرد دانشگاه بیرجند
آرش شهبازیان خونیق دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
افسانه صابر کرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
یاسر صیادی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران
کیوان صالحی آموزش و تدریس دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی صالحی آموزش و تدریس دکترای تخصصی مدیریت آموزشی - عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
مهدی صالحی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
رضا مراد صحرایی زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
صابر صیدی فارغ التحصیل دکترای برنامه ریزی درسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان
یحیی صفری آموزش و تدریس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فروزان ضرابیان گروه عوم تربیتی دانشکاه پیم نور ایران
فاطمه طباطبایی دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
سید محسن طباطبایی مزدآبادی آموزش و تدریس دکتری مدیریت آموزشی، دانشگا هعلامه طباطبایی، تهران ، ایران
داود طهماسب زاده شیخلار عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
میمنت عابدینی بلترک دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محبوبه عارفی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی،
فهیمه عباسی روانشناسی تربیتی-دانشکده روانشناسی-دانشگاه تهران
هادی عباسی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
احمد عربی جونقانی آموزش و تدریس عضو هیت علمی دانشگاه فرهنگیان
مصطفی عزیزی علوم تربیتی، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
نعمت اله عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
علی عسگری عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
امید عیسی نژاد هیات علمی
مجید علی عسگزی
پریسا غلامی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
خلیل غلامی دانشگاه کردستان
فرهاد فتحی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و وعلوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
جلیل فتح آبادی مدیرگروه روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی.
جمیله فخاریان گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران
نیلوفر فرج پور دانش آموخته دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند
سعید فرحبخش
ابوالفضل فرید آموزش و تدریس گروه علوم تربیتی- دانشیار دانشگاه شهید مدنی اذربایجان- تبریز- ایران
سیف اله فضل الهی قمشی گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مصطفی قادری دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه کردستان
مریم سادات قریشی خوراسگانی استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
احمد قرطالی آموزش عالی، علوم تربیتی و روان شناسی، شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی قنبری وزارت آموزش و پرورش
پیمان قنبریان قلندر علوم تربیتی .دانشکده علوم انسانی و اجتمای .دانشگاه کردستان.شهر سنندج
مرجان کیان هیات علمی دانشگاه خوارزمی
محبوبه السادات کدخدایی دانشگاه الزهرا
محمد نبی کرمی دانشیار گروه زبان انگلیسی
حسین کریمیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم
محمود کمالی زارچ استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور یزد
فریده گودرزی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه، تهران، ایران
علی اصغر ماشینچی استادیار رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران
رضا مالمیر علوم تربیتی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی همدان
حسین محققی گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رزگار محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
رضا محمدی عضو هیات علمی سازمانه سنجش
سردار محمدی دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
شیرکوه محمدی دانشگاه تهران
مهدی محمدی بخش مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشکده علوم توان شناسی دانشگاه شیرازربیتی و ر
واحد محمدی گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان
سهراب محمدی پویا دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، تهران، ایران.
نسرین محمدحسنی گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
جوادی محمد علی دانشگاه فرهنگیان مازندران
فیروز محمودی هیات علمی/ دانشگاه تبریز
لیلا مدقالچی استادیار معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
امیر مرادی آموزش و تدریس استادیار دانشگاه فرهنگیان
جمال مرادپور استادیار
افسانه مرزیه
رضا میرعرب رضی علوم تربیتی، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر
حسن مشکاتی گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه
افسانه مظفری گروه علوم ارتباطات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
رضا معصومی نژاد هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
محمد ملکی استادیار رفتار حرکتی دانشگاه کردستان، سنندج - ایران
محمد ملکی آموزش و تدریس گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان
فرامرز ملکیان گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه
صادق ملکی آوارسین گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صابر منصوری دانشگاه علامه طباطبائی
ولی مهدی نژاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
نادر نادری استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
فاطمه نارنجی ثانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رضا ناصری جهرمی دانشگاه شیراز
فائزه ناطقی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
حسین نجفی دانشگاه پیام نور
فخرالسادات نصیری گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
کمال نصرتی هشی آموزش و تدریس استادیار
سمیه نصیرزاده دانشگاه علامه طباطبایی
محمد نظری پور گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سعید نوراللهی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
بهزاد نوروزی چگینی کارشناس مسول تشکیلات اداره کل اموزش و پرورش
بهزاد نوروزی چگینی اداره کل اموزش پرورش فارس.تشکیلات
سید مجتبی هاشمیان آموزش و تدریس استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، تهران، ایران
آزاد همتی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
شهرام واحدی آموزش و تدریس علوم تربیتی دانشگاه تبریز
ناصر یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
نسرین یوسف پور آموزش و تدریس دستیار پژوهشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمد رضا یوسف زاده چوسری دانشگاه بوعلی سینا همدان