اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی نشریه

 

منشور اخلاقی پژوهشی و انتشارات علمی

اتکای همه ذی نفعان به عدالت در فرآیند بررسی و انتشار مجلات موجب اعتبار و محبوبیت مجلات و نشریات می شود. بنابراین منشور اخلاقی نشریات به منظور کسب هدف اطمینان از بررسی و انتشار مجلات طراحی شده است. در این آیین نامه، سیاست های نشریات به منظور تضمین رفتار اخلاقی کلیه شرکت کنندگان در فرآیند مذکور بیان شده است. این کد در سه بخش برای نویسندگان، ویراستاران و داوران تنظیم شده است که از آنها خواسته می شود به طور دقیق مطالعه کنند تا با کمک وب سایت مجله هر گونه سؤالی را از سردبیر نشریه بپرسند.

اصالت

همانطور که نویسنده شروع به ارسال مقاله می کند، مقاله باید یک کار بدیع و بدیع باشد. نویسنده مجاز به ارسال مقاله ای که قسمت آن در جای دیگری در حال مطالعه است را ندارد. او نمی تواند مقاله ای را که قسمت آن در حال مطالعه و ارزیابی است به مجله دیگری نیز ارسال کند. مجله ارسالی اعم از قسمتی از آن یا کل آن به زبان فارسی یا هر زبان دیگری که قبلاً منتشر شده باشد یا در آینده منتشر شود مجاز به پذیرش نیست.

نویسندگان باید ایده ها و وظایف اصلی خود را به صراحت بیان کنند، حتی اگر به طور عینی تجدید نظر و نقل شده باشند. در صورتی که جملات یا پاراگراف های دقیقی در مقاله پژوهشی دیده شود که به نظر عصاره ای از یک مقاله یا نقل قول از نویسنده دیگری است، این جمله باید در گیومه قرار گیرد. این مقاله باید مبدأ هر داده کاربردی و همچنین همه داده ها را مشخص کند. اگر جمع آوری داده های خاصی توسط نویسنده دیگری یا این نویسنده اعمال شود، باید سایر کارهای منتشر شده یا منتشر نشده را مطلع کند.

نویسندگان نباید مقاله ای را که قبلاً به این مجله ارسال شده، ارزیابی و در نهایت توسط سردبیر رد شده است ارسال کنند. اگر نسخه اول تایید نشد و نویسنده مایل به ارائه نسخه اصلاح شده برای ارزیابی است، توجیه ارسال مجدد مقاله باید به وضوح برای نویسنده یا ویراستار توضیح داده شود. اجازه ارسال مجدد مقاله برای بار دوم در شرایط خاصی امکان پذیر است.

 

 

سرقت ادبی

ثبت مقاله با ارسال ایمیل در وب سایت مجله به اطلاع تمامی نویسندگان می رساند. بدیهی است در صورتی که نویسندگان مقاله نقشی در نگارش مقاله نداشته باشند و نام آنها ذکر نشده باشد، درج نام نویسنده در مقاله نقش اصلی وی در نگارش مقاله محسوب می شود. لازم است سریعاً اطلاعات دریافتی از طریق ایمیل اطلاع رسانی شود. مسئولیت منشأ اثر بر عهده نویسندگان مقاله است. کلیه حقوق ارزیابی برای سرقت ادبی در مجله محفوظ است.

سرقت ادبی اشکال مختلفی دارد:

1-درج نام نویسندگان و محققینی که هیچ نقشی در مقاله ندارند.

2- برای کپی یا تکرار مهم ترین قسمت مقاله دیگر (حتی مقاله کپی شده مربوط به نویسنده مقاله جدید است).

3- تا نتیجه و نتایج تحقیقات دیگران را به خود نشان دهد.

4- بیان نتایج نادرست بر خلاف یافته های علمی و یا تحریف نتایج تحقیق.

5- انتشار مستمر توسط یک نویسنده در برخی مجلات.

6- برای اعمال داده های غیر قابل اعتماد یا دستکاری داده های تحقیق.

اقلام سرقت ادبی برای حفظ اعتبار و تلاش محققین بدون هیچ گونه چشم پوشی یا اغماض بر اساس سطح سرقت ادبی توسط سردبیران مجله مورد مطالعه قرار می گیرد و به صورت قانونی به شرح زیر پیگیری می شود:

1-مجله تایید نمی شود و در صورت انتشار در سایت محو می شود.

2- نام نویسندگان در فهرست سیاه مجلات ناشر درج خواهد شد.

3- توسط مراجع قانونی و قضایی واجد شرایط پیگرد قانونی خواهد داشت.

4- با نوشتن نامه رسمی، فایل سرقت ادبی با سایر مجلات مرتبط داخلی و خارجی به اشتراک گذاشته می شود.

5- با ارسال نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه‌های اطلاعاتی، دانشگاه‌ها، موسسات و مجلات و یا هر جا که نویسنده از نرخ چاپ این مقاله استفاده کرده باشد، از روند کار مطلع می‌شوند.

 

 

 

تعارض منافع

نویسنده باید منابع طرح مالی را در متن مقاله بیان کند و سپس برای ارسال آن اقدام کند. هر یک از منابع ذکر شده باید با مقاله چاپ شود. اگر نوع وضعیتی که تضاد را نشان می دهد مشکوک است، باید روشن شود، هر موردی در زمینه تعارض منافع به سردبیر یا دفتر نشر اطلاع داده شود. نویسنده مسئول می تواند داور احتمالی مقاله را در زمان ارسال مقاله به مجله توصیه کند. نویسندگان باید از هرگونه تضاد احتمالی یا اقدام آن در انتخاب ویراستاران و داوران اجتناب کنند. این نوع تضاد منافع نه تنها برای نویسنده مسئول اعمال می شود، بلکه شامل همه همکاران نویسنده در مقاله می شود.

نمونه‌های احتمالی تعارض منافع به شرح زیر است:

1-یکی از نویسندگان در همان موسسه یا سازمان که داور یا ویراستار ذکر شده است.

2- یکی از نویسندگان، عضو کمیته پایان نامه که داور یا ویراستار بوده است و بالعکس.

3- یکی از نویسندگان، ویراستاران یا داورانی که در مقاله دیگری هم‌نویس بوده یا در دو سال گذشته یکی از نویسندگان مقاله بوده است.

نویسندگان نباید افرادی را که می‌دانند مقاله قبلی را مطالعه کرده‌اند و فرضیه خود را مطرح کرده‌اند معرفی یا نام ببرند زیرا این حرکت با فرآیند ارزیابی پنهان مقاله به‌طور خودکار مغایرت دارد.

دست نوشته های ارسال شده توسط نویسندگان مؤسسه ما یا از هیئت داوران ما باید توسط داوران خارج از کشور بررسی شود. مقالات ارسال شده توسط داوران و کمیته تحریریه برای بررسی یا تجدید نظر و در صورت لزوم توسط نویسنده ارسال مجدد می شود.

بررسی همتا دو سوکور

مجله از یک بررسی همتا دوسوکور پیروی می کند که در آن نویسندگان داوران را نمی شناسند و بالعکس. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و هویت خود را برای بازبینان فاش نکنند و بالعکس. به عنوان مثال، مقاله نباید حاوی اطلاعاتی مانند خودکشی باشد به نحوی که داور بتواند نویسنده را شناسایی کند.

نویسندگان نباید مقالات ارسالی خود را در سایت ها (اعم از مقالات یا نسخه های اولیه) منتشر کنند زیرا نویسندگان را می توان به راحتی توسط داوران در وب سایت ها شناسایی کرد. نویسندگان نباید افرادی را به عنوان ویراستار یا داوری که مقاله قبلی یا نسخه قبلی آنها مطالعه شده و توصیه های او را پیشنهاد داده اند ذکر کنند زیرا این آگاهی یا دانش مغایر با فرآیند بررسی همتایان دوسویه کور است.

دقت، درستی

در نهایت مسئولیت کل محتوای مقاله ارسالی به مجله بر عهده نویسندگان می باشد. نویسندگان وظیفه دارند دیدگاهی دقیق از تحقیق انجام شده و نیز بحثی عینی را به ویژه به دلیل اهمیت پژوهش ارائه دهند.

نویسندگان باید یافته های خود را به طور کامل گزارش کنند، نه اینکه داده های مربوط به متن یا ساختار سؤالات تحقیق را حذف کنند. صرف نظر از حمایت از نتایج مورد انتظار یا متضاد بودن، نتایج باید گزارش شود. نویسندگان باید ویژگی‌ها یا مشخصات مرتبط تحقیق، یافته‌ها و تفسیر خود را دقیقاً ارائه دهند. پیشنهادها، نظریه‌ها، روش‌ها، طرح‌های نمایه‌سازی شده و پژوهشی بنیادی مرتبط با یافته‌ها و تفاسیر آن‌ها باید آشکار و ارائه شوند.

مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به نحوی که محققین برای تکرار تحقیق به مجموعه داده های مشابه دسترسی داشته باشند. در صورتی که نویسنده متوجه اشتباه یا بی احتیاطی مهمی شود، مسئول آن است که فوراً به سردبیر و روند کار اطلاع دهد تا با اصلاح یا بازبینی مقاله همکاری کند. اگر نویسنده یا نشریه توسط شخص ثالث متوجه شود که مقاله منتشر شده دچار یک خطای تاریخی است، نویسنده مسئول اعمال تصحیح مقاله اصلی یا بازبینی مقاله و همچنین ارائه شواهد برای ویرایشگر بر اساس دقت و صحت را انجام می دهد.

نویسندگی

تمامی نویسندگان ذکر شده باید با جدیت در مقاله پژوهشی کار کنند تا پاسخگوی نتایج باشند. نویسندگی باید متناسب با حمایت های مختلف به اشتراک گذاشته شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کاری را که شامل اعتبار تألیف یا تصنیف است، فقط در قبال کاری که عملاً انجام داده اند یا کمک کرده اند بپذیرند. نویسندگان معمولاً باید نام دانشجو را به عنوان نویسنده اصلی در مقاله با چندین نویسنده که از پایان نامه یا پایان نامه دانشجو اقتباس کرده اند ذکر کنند. نویسنده مسئولی که مقاله را به مجله ارسال می کند باید یک برگه یا یک نسخه از مقاله را برای همه نویسندگان مشترک ارسال کند تا با ارسال مقاله و چاپ رضایت آنها را جلب کنند.

حقوق بشر

نویسندگان مسئول حفظ و حمایت از حریم خصوصی، کرامت انسانی، آزادی و رفاه انسان و همچنین شرکت کنندگان در پژوهش هستند. مقالات مرتبط با امور انسانی (مطالعات میدانی، شبیه سازی، مصاحبه) باید مطابق با ضرورت های مقررات حقوق بشری در نویسنده دانشگاه انجام شود.

 

 

به روز بودن

نویسندگان باید به سرعت و به طور مناسب برای بازنگری و اصلاح مقالات اقدام کنند. اگر نویسنده نمی تواند قبل از مهلت مقرر (حداکثر یک ماه) اقدام کند، باید فوراً برای تمدید یا امتناع از فرآیند ارزیابی با سردبیر تماس بگیرد.

 1. آیین نامه اخلاقی برای ویراستاران

استقلال(آزادی)

ویراستاران باید استقلال قلم و کاغذ خود را برای کار حفظ کنند و مطمئن شوند که آیا نویسندگان برای نوشتن آزاد هستند. ویراستاران مسئول پذیرش یا رد مقالاتی هستند که معمولاً به ایده و توصیه داوران بستگی دارد، ضمناً مقالاتی که از نظر ویراستاران نامناسب هستند احتمالاً بدون ارزیابی داوران رد می شوند.

بدون تعصب

ویراستاران باید امتیاز موقعیت و شرایط خود را به صورت محرمانه و سازنده بی طرفانه بهبود بخشند. ویراستاران وظیفه بررسی مقاله را فقط بر اساس شایستگی های علمی بر عهده دارند. ویراستاران باید بی طرفانه و بدون حمایت شخصی یا ایدئولوژیک عمل کنند.

تعارض منافع

ویراستاران باید از هر اقدامی که با جنبه غیر معقول خود تضاد منافع را افزایش می دهد اجتناب کنند. به عنوان مثال، برای جلوگیری از تضاد احتمالی مزایا، ویرایشگر مجاز به انتشار مقاله ای نیست که به وضوح شناسایی، بازبینی یا تا حدی بررسی نشده باشد. مسئولیت، اختیار نوشتن و ویرایش هر مقاله توسط سردبیر، ارسال شده به مجله، باید توسط سردبیر به شخص واجد شرایط دیگری مانند سردبیر قبلی یا یکی از اعضای هیئت تحریریه ارائه شود. اعمال ملاحظات کتبی در مقاله توسط نویسنده یا ویراستار به هر شکلی قابل قبول نیست.

ویراستاران باید از هرگونه مطالعه کاغذی که با تضاد منافع واقعی یا بالقوه آنها در تضاد است، اجتناب کنند. تضادی که ناشی از روابط رقابتی، مشارکتی، مالی یا سایر روابط با سایر شرکت ها، سازمان ها یا مؤسسات مرتبط با مقاله است.

نمونه های مربوط به روابطی که تضاد منافع ویراستار یا نویسنده را نشان می دهد عبارتند از:

1-نویسنده و ویراستار هر دو در یک مؤسسه استخدام شده اند.

2- ویراستار یکی از اعضای کمیته پایان نامه نویسنده بوده است و یا بالعکس.

3- ویراستار و نویسنده در حال حاضر در مقاله دیگری همکار هستند یا در دو سال گذشته در مقاله ای همکار بوده اند.

 

 

 

بررسی همتا دوسوکور

این مجله از بررسی همتایان دوسوکور پیروی می کند که در آن نویسندگان داوران را نمی شناسند و بالعکس. به نظر می رسد مقالات مجله به صورت متقابل و پنهانی ارزیابی نمی شوند. استاندارد ارزیابی باید به وضوح بیان شود.

محرمانه بودن

ویراستاران و هیئت تحریریه‌های آن‌ها مجاز به افشای اطلاعات مرتبط مقاله به غیر از داوران و نویسندگان نیستند. رویه های رسمی و رسمی باید برای حفظ محرمانه بودن فرآیند ارزیابی تعیین شوند. از ویراستاران انتظار می رود که از محرمانه بودن فرآیند بررسی همتا دوسوکور و عدم افشای اطلاعات که ممکن است هویت نویسندگان را برای بازبینان آشکار کند و بالعکس اطمینان حاصل کنند. ناشناس بودن داوران تنها زمانی نقض می شود که بازبینان به ویراستاران اجازه دهند هویت خود را فاش کنند.

ویراستاران باید مطمئن شوند که هیئت تحریریه‌هایشان با آنها سازگار و هماهنگ است. برخی از بخش‌های مقاله ارسالی که منتشر نشده است، بدون اجازه کتبی نویسنده مجاز به استفاده در تحقیقات شخصی ویراستار نیست. ایده ها یا اطلاعات محرمانه ای که از طریق ارزیابی مقاله به دست آمده اند باید به صورت خصوصی حفظ شوند تا در جهت منافع خصوصی مورد استفاده قرار نگیرند.

کیفیت ارزیابی

معمولاً از دو داور دعوت می شود تا ایده خود را در مورد یک مقاله بیان کنند. ویراستار باید همه ارزیابی ها را به صورت کیفی ارزیابی کند. ممکن است ویراستار به ندرت یک مقاله ارزیابی شده را قبل از ارسال به نویسنده ویرایش کند (مثلاً برای حذف عبارتی که هویت داور را آشکار می کند یا مقاله ارزیابی شده را در صورتی که سازنده یا مناسب نباشد ارسال نمی کند. رتبه‌بندی‌ها و امتیازات کیفیت ارزیابی و همچنین سایر ویژگی‌های عملکردی به‌طور دوره‌ای توسط سردبیر ارزیابی می‌شوند تا از عملکرد بهینه مجله اطمینان حاصل شود. این امتیازات و رتبه بندی ها باید به تصمیم گیری در زمینه انتصاب مجدد تیم بررسی و درخواست های مستمر کمک کند. داده‌های عملیات فردی باید برای ویراستاران قابل دسترسی باشد و محرمانه نگهداری شود.

به روز بودن

برای تضمین ارزیابی مقالات و پاسخ سریع به درخواست نویسندگان در مورد وضعیت ارزیابی در مهلت تعیین شده (حداکثر یک هفته پس از دریافت مقاله) ویراستاران باید از ارزیابی اولیه و انتخاب داور استفاده کنند.

کیفیت تصمیم گیری

ویراستاران مسئول تشریح تصمیمات هیئت تحریریه برای نویسندگان و مقالات آنها هستند. ویراستاران باید نامه‌هایی با کیفیت بالا بنویسند که این نامه‌ها ترکیبی از توصیه‌های داوران و پیشنهادات اضافی برای نویسنده دیگری باشد. ویراستاران نباید نتیجه تصمیم را در قالب نامه بدون توضیح به توصیه ها و پیشنهادات بازبینی کننده پیوست کنند.

دقت، درستی

از آنجایی که ویراستار شواهد قانع‌کننده‌ای را از یک داور بر اساس مفهوم نادرست یا نتایج یک مقاله منتشر نشده دریافت می‌کند، باید این روند را به نویسنده اطلاع دهد. اگر شواهد مشابهی در مورد یک مقاله منتشر شده بود، سردبیر باید یک انتشار اصلاح شده اضطراری را اعمال کند، نسخه قبلی را برگرداند و موارد مرتبط را با یادداشت های دیگر به طور مناسب بیان کند.

اختیار داشتن

سردبیر مسئول اختیارات و مسئولیت نهایی مجله است. آنها باید به تشکیل مجله (مانند خوانندگان، نویسندگان، داوران، سردبیران، کارکنان هیئت تحریریه) احترام بگذارند و تمام تلاش خود را برای محتوای واقعی و صادقانه مجله و همچنین بهبود مستمر انجام دهند. سردبیر باید اعضای هیئت تحریریه را بر اساس هیئت ارزیابی کتبی انتخاب کند، مسئولیت آنها را تعیین کند و اقدامات آنها را به طور منظم ارزیابی کند.

عملکرد

سردبیر باید شاخص عملیات مجله را طراحی کند. مجله قرار است بر اساس ممیزی سالانه مربوط به سطح پذیرش، فواصل انتشار، درصد مقالات ارسالی برای بازنگری و ویرایش خارجی و همچنین داده های عملیاتی منتشر شود.

نمایه های عملیاتی باید عملکرد مجلات را برای ارزیابی انقلاب مقالات همراه با فرآیندهای انتشار بهبود بخشد.

 1. آیین نامه اخلاقی برای داوران

ارتباط متقابل

ارزیابی و مطالعه فعالیت‌های حرفه‌ای برای مجلاتی است که برای تشویق کل حرفه ارزش قائل شده‌اند. معمولاً انتظار می رود پژوهشگرانی که مقالات خود را در یک مجله ارسال می کنند، دعوت نامه مجله را برای ارزیابی مقاله خود بپذیرند.

حق امتناع و رد

امتناع یا رد ارزیابی مقاله بر اساس زمان یا وضعیت ضروری است. برای مثال، داوری که صلاحیت کافی برای بررسی یک مقاله تحقیقاتی را ندارد، باید از ارزیابی مقاله خودداری کند. با توجه به تضاد بالقوه مزایا، بازبینان باید از ارزیابی خود خودداری کنند. اگر از داوران خواسته شود که مقاله ای را که قبلا ارزیابی شده است ارزیابی کنند، آنها باید جزئیات ارزیابی اولیه را به سردبیر اطلاع دهند، مگر اینکه از آنها خواسته شود مجددا ارزیابی شوند.

بررسی همتا دوسوکور

انتشار دارای فرآیند بررسی همتا دوسوکور است. داوران باید از ارزیابی مقالاتی که قبلاً در نسخه اول پیشنهادات کتبی ارائه کرده‌اند خودداری کنند. اگر داوری از هویت نویسنده یا هویت نویسنده آگاه باشد، به طور طبیعی در ارزیابی مقاله نقش دارد. داوران همچنین مسئول اجتناب از نوشتن، گفتن و انجام هر چیزی هستند که هویت آنها را برای نویسنده آشکار می کند.

تعارض منافع

به طور کلی، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که فکر می‌کنند در تضاد منافع مانند منافع مالی، سازمانی و شخصی مشترک یا هرگونه ارتباط با شرکت‌ها، مؤسسات یا افراد مرتبط با مقاله، داورانی که ممکن است دارای تضاد منافع باشند، در زمینه یک مقاله ویژه خودداری کنند.این تضاد باید برای ویرایشگر روشن شود تا سطح مناسب ارزیابی را تعیین کند. به عنوان مثال، موقعیتی وجود دارد که داور در حال ویرایش و ارزیابی یک مقاله مشابه در آن مجله یا مقاله دیگر همراه با یک مقاله تحقیقاتی مشابه است، به خاطر داشته باشید که در فرآیند بررسی همتا دو سوکور، زیرا داوران نویسندگان را نمی شناسند. بعید است که داوران از تضاد منافع در میان نویسندگان آگاه باشند. بنابراین، آنها از طریق این تعارضات محدود نمی شوند. در صورتی که داوران از چنین تضادهایی آگاه شوند، باید سردبیر مجله را مطلع کنند.

بدون تعصب

داوران باید مقالات را عینی، منصفانه و حرفه ای ارزیابی کنند. به آنها توصیه می شود از هرگونه سوگیری شخصی در بررسی های خود اجتناب کنند.

 

محرمانه بودن

داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند. تشخیص محرمانه بودن یا نبودن این مقاله بسیار مهم است. داوران نباید در مورد مقاله با کسی به جز ویراستار بحث کنند و اجازه ندارند اطلاعات مقاله را به شخص دیگری منتقل کنند. در صورت مشکوک شدن به کار اشتباه داوران باید به صورت محرمانه به سردبیر اطلاع دهند و نگرانی خود را تا اعلام رسمی به سایر بخش ها اعلام نکنند.

 

دقت، درستی

برای ارزیابی مقاله و بیان توصیه‌هایی به نویسنده (نویسندگان)، داوران باید همیشه بدانند که ارزیابی بر بررسی عملی تأثیر می‌گذارد. داوران باید با نویسندگان در مورد نگرانی های مربوط به مقاله خود صادق باشند. داوران باید به اندازه کافی بررسی علمی خود را تعریف و پشتیبانی کنند و به این معنی است که باید جزئیات و اطلاعات کافی را برای سردبیر ارائه کنند تا توصیه خود را به نویسنده توجیه کنند. داوران نمی توانند دوقطبی باشند، به عنوان مثال، از یک سو، ارزیابی های بسیار دوستانه و صمیمی در مواجهه با نویسنده و از سوی دیگر، ارزیابی بسیار تلخ در بحث حضوری با سردبیر.

 

وقت شناسی

داوران باید در ارزیابی و بررسی خود به سرعت عمل کنند. اگر داوری نتواند وظیفه خود را در یک مهلت تعیین شده (حداکثر یک ماه) بررسی کند، باید برای تمدید زمان بازبینی یا انتخاب داور جدید، با سردبیر ارتباط برقرار کند.

 

 1. آیین نامه رفتار و بهترین شیوه ها

1.سردبیران

سردبیران ارشد در قبال هر چیزی که در مجله منتشر می شود پاسخگو هستند.

 • تلاش برای پاسخگویی به نیازهای خوانندگان و نویسندگان؛
 • 2 تلاش برای بهبود مداوم مجله خود.
 • 3 فرآیندهایی را برای اطمینان از کیفیت مطالبی که منتشر می‌کنند، در نظر گرفته باشند.
 • دفاع از آزادی بیان؛
 • حفظ صحت سوابق تحصیلی
 • جلوگیری از به خطر انداختن استانداردهای فکری و اخلاقی نیازهای تجاری؛
 • همیشه مایل به انتشار اصلاحات، شفاف سازی، بازپس گیری و عذرخواهی در صورت نیاز باشید.

 

بهترین تمرین برای ویراستاران شامل:

جستوجوی فعالانه نظرات نویسندگان، خوانندگان، داوران و اعضای هیئت تحریریه درباره راه‌های بهبود فرآیندهای مجله خود.

تشویق و آگاهی از تحقیق در مورد بررسی و انتشار و ارزیابی مجدد فرآیندهای مجله خود در پرتو یافته های جدید.

اتخاذ فرآیندهایی که صحت، کامل بودن و وضوح گزارش تحقیق از جمله ویرایش فنی و استفاده از دستورالعمل ها و چک لیست های مناسب را تشویق می کند.

در نظر گرفتن توسعه یک خط مشی شفافیت برای تشویق حداکثری افشای منشأ مقالات غیرتحقیقی

اتخاذ سیستم‌های نویسندگی یا مشارکتی که عملکرد خوب را ترویج می‌کند (یعنی به طوری که فهرست‌ها به طور دقیق نشان می‌دهند که چه کسی کار را انجام داده است) و از رفتار نادرست (مانند نویسندگان شبح و مهمان) جلوگیری می‌کند.

 1. اطلاع رسانی به خوانندگان در مورد اقدامات انجام شده برای اطمینان از اینکه ارسال های ارسالی از اعضای هیات تحریریه یا کارکنان مجله ارزیابی عینی و بی طرفانه دریافت می کنند.

 

 

 1. روابط با نویسندگان

4.1 تصمیم ویراستاران برای پذیرش یا رد مقاله برای چاپ باید بر اساس اهمیت، اصالت و وضوح مقاله و اعتبار مطالعه و ارتباط آن با موضوع مجله باشد.

4.2 ویراستاران نباید تصمیمات خود را برای پذیرش موارد ارسالی معکوس کنند، مگر اینکه مشکلات جدی در مورد ارسال شناسایی شود.

4.3 ویراستاران جدید نباید تصمیمات مربوط به انتشار مطالب ارسالی توسط ویرایشگر قبلی را لغو کنند مگر اینکه مشکلات جدی شناسایی شود.

4.4 شرحی از فرآیندهای بررسی همتا باید منتشر شود و ویراستاران باید آماده باشند تا هرگونه انحراف مهم از فرآیندهای توصیف شده را توجیه کنند.

4.5 مجلات باید مکانیزمی اعلام شده برای نویسندگان برای استیناف علیه تصمیمات سرمقاله داشته باشند.

4.6 ویراستاران باید راهنمایی هایی را برای نویسندگان در مورد هر چیزی که از آنها انتظار می رود منتشر کنند. این راهنما باید به طور منظم به روز شود و باید به این کد ارجاع یا پیوند داده شود.

4.7 ویراستاران باید در مورد معیارهای نویسندگی و/یا افرادی که باید به عنوان مشارکت کننده با رعایت استانداردهای حوزه مربوطه فهرست شوند، راهنمایی ارائه دهند.

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

 • بررسی منظم دستورالعمل های نویسنده و ارائه پیوندهایی به دستورالعمل های مربوطه.
 • انتشار منافع رقابتی مربوطه برای همه مشارکت‌کنندگان و انتشار اصلاحات در صورتی که علایق رقیب پس از انتشار آشکار شود.
 • حصول اطمینان از اینکه بازبینان مناسب برای ارسال‌ها انتخاب شده‌اند (یعنی افرادی که قادر به قضاوت در مورد کار هستند و از رد صلاحیت‌های رقیب آزاد هستند).
 • احترام به درخواست های نویسندگان مبنی بر اینکه یک فرد نباید ارسال خود را بررسی کند، در صورتی که این درخواست ها مستدل و عملی باشد.
 • انتشار جزئیات نحوه رسیدگی به موارد مشکوک به سوء رفتار.
 • انتشار تاریخ ارسال و پذیرش مقالاj

 

 1. روابط با داوران

5.1 ویراستاران باید در مورد هر چیزی که از آنها انتظار می رود، از جمله نیاز به رسیدگی محرمانه مطالب ارسالی، به بازبینان راهنمایی کنند. این راهنما باید به طور منظم به روز شود و باید به این کد ارجاع یا پیوند داده شود.

5.2 ویراستاران باید از بازبینان بخواهند که قبل از موافقت با بررسی یک ارسال، هرگونه علایق رقیب احتمالی را افشا کنند.

5.3 ویراستاران باید سیستم‌هایی داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که هویت داوران همتا محافظت می‌شود، مگر اینکه از سیستم بازبینی باز که به نویسندگان و داوران اعلام شده است استفاده کنند.

 

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

 • تشویق بازبینان به اظهار نظر در مورد سؤالات اخلاقی و سوء رفتار احتمالی تحقیق و انتشار ناشی از ارسال‌ها (مانند طراحی تحقیقات غیراخلاقی، جزئیات ناکافی در مورد رضایت بیمار یا حمایت از افراد تحقیق (از جمله حیوانات)، دستکاری و ارائه نامناسب داده‌ها)
 • تشویق بازبینان به اظهار نظر در مورد اصالت مطالب ارسالی و هوشیاری نسبت به انتشار اضافی و سرقت ادبی
 • در نظر گرفتن ارائه ابزارهایی برای شناسایی نشریات مرتبط (به عنوان مثال پیوند به مراجع ذکر شده و جستجوهای کتابشناختی)
 • ارسال نظرات بازبینان به طور کامل برای نویسندگان، مگر اینکه حاوی اظهارات توهین آمیز یا افتراآمیز باشد.
 • به دنبال قدردانی از کمک داوران به مجله
 • تشویق مؤسسات دانشگاهی به شناسایی فعالیت های بازبینی همتا به عنوان بخشی از فرآیند علمی
 • نظارت بر عملکرد بازبینان همتا و برداشتن گام هایی برای اطمینان از اینکه این از استاندارد بالایی برخوردار است
 • توسعه و نگهداری پایگاه داده ای از داوران مناسب و به روز رسانی آن بر اساس عملکرد داوران
 • توقف استفاده از داورانی که به طور مداوم نقدهای بی ادبانه، بی کیفیت یا دیرهنگام ارائه می کنند
 • حصول اطمینان از اینکه پایگاه داده داوران جامعه را برای مجله آنها منعکس می کند و در صورت نیاز، داوران جدیدی را اضافه می کند
 • استفاده از طیف وسیعی از منابع (نه فقط مخاطبین شخصی) برای شناسایی بازبینان جدید بالقوه (مانند پیشنهادات نویسنده، پایگاه های داده کتابشناختی)
 • پیروی از نمودار جریان COPE در موارد مشکوک به سوء رفتار بازبین

 

 1. روابط با اعضای هیئت تحریریه

6.1 ویراستاران باید دستورالعمل هایی را به اعضای هیئت تحریریه جدید در مورد هر چیزی که از آنها انتظار می رود ارائه دهند و اعضای فعلی را در مورد سیاست ها و تحولات جدید به روز نگه دارند.

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

داشتن خط مشی هایی برای رسیدگی به مطالب ارسالی اعضای هیئت تحریریه برای اطمینان از بررسی بی طرفانه

شناسایی اعضای هیئت تحریریه واجد شرایط مناسب که می توانند فعالانه در توسعه و مدیریت خوب مجله کمک کنند

بررسی منظم ترکیب هیأت تحریریه ارائه راهنمایی روشن به اعضای هیئت تحریریه در مورد وظایف و وظایف مورد انتظار آنها، که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

به عنوان سفیران مجله عمل می کنند

حمایت و ترویج مجله

جست‌وجوی بهترین نویسندگان و بهترین آثار (مثلاً از چکیده‌های جلسه) و تشویق فعالانه ارسال‌ها

بررسی مطالب ارسالی به مجله

پذیرش کمیسیون برای نوشتن سرمقاله، بررسی و تفسیر مقالات در حوزه تخصصی خود

حضور و مشارکت در جلسات هیئت تحریریه

مشاوره دوره ای با اعضای هیئت تحریریه (به عنوان مثال یک بار در سال) برای ارزیابی نظرات آنها در مورد عملکرد مجله، اطلاع رسانی به آنها از هرگونه تغییر در سیاست های مجله و شناسایی چالش های آینده

 

 1. ارتباط با دانشگاه کردستان

7.1 رابطه سردبیران با دانشگاه کردستان و صاحب امتیاز بر اصل استقلال تحریریه استوار است.

7.2 ویراستاران باید بر اساس کیفیت و تناسب با مجله و بدون دخالت دانشگاه کردستان تصمیم بگیرند که کدام مقاله منتشر شود.

7.3 ویراستاران قرارداد(های) کتبی دارند که روابط خود را با دانشگاه کردستان مشخص می کند.

7.4 شرایط این قرارداد مطابق با کد رفتاری COPE برای سردبیران مجله است.

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

ارتباط منظم با دانشگاه کردستان

 

 1. فرآیندهای ویرایشی و بررسی همتایان

8.1 ویراستاران باید تلاش کنند تا اطمینان حاصل کنند که بررسی همتا در مجله آنها منصفانه، بی طرفانه و به موقع است.

8.2 ویراستاران باید سیستم هایی داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که مطالب ارسال شده به مجله آنها در حین بررسی محرمانه باقی می ماند.

 

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

 • حصول اطمینان از اینکه افراد درگیر در فرآیند تحریریه (از جمله خودشان) آموزش کافی دریافت می کنند و از آخرین دستورالعمل ها، توصیه ها و شواهد در مورد بررسی همتایان و مدیریت مجله مطلع می شوند.
 • در مورد تحقیق در مورد بررسی همتایان و پیشرفت های تکنولوژیکی مطلع باشید.
 • اتخاذ روش‌های بررسی همتا که به بهترین وجه برای مجله آنها و جامعه پژوهشی که در آن خدمت می‌کند مناسب است.
 • بررسی دوره‌ای شیوه‌های بررسی همتایان برای دیدن اینکه آیا امکان بهبود وجود دارد یا خیر؟
 • ارجاع موارد مشکل‌ساز به COPE، به‌ویژه زمانی که سؤالاتی پیش می‌آید که در نمودارهای COPE به آنها پرداخته نشده است، یا مشکوک به انواع جدیدی از تخلفات انتشار است.
 • با در نظر گرفتن انتصاب یک بازرس برای قضاوت در مورد شکایاتی که در داخل قابل حل نیست.

 

 1. تضمین کیفیت

9.1 ویراستاران باید تمام اقدامات معقول را برای اطمینان از کیفیت مطالبی که منتشر می کنند انجام دهند، با توجه به این که مجلات و بخش های درون مجلات دارای اهداف و استانداردهای متفاوتی خواهند بود.

 

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

داشتن سیستم‌هایی برای شناسایی داده‌های جعلی (مثلاً تصاویر عکاسی دستکاری شده یا متن سرقت‌شده) چه برای استفاده‌های معمولی و چه در صورت بروز سوء ظن.

تصمیم گیری در مورد سبک خانه مجله بر اساس شواهد مرتبط از عواملی که کیفیت گزارش را افزایش می دهد (مانند پذیرش چکیده های ساختاریافته، به کارگیری راهنما) به جای صرفاً بر اساس دلایل زیبایی شناختی یا ترجیحات شخصی.

 

 1. حفاظت از داده های فردی

10.1 ویراستاران باید از قوانین مربوط به رازداری در حوزه قضایی خود تبعیت کنند. با این حال، صرف نظر از قوانین محلی، آنها همیشه باید از محرمانه بودن اطلاعات فردی به دست آمده در طول تحقیقات یا تعاملات حرفه ای محافظت کنند. بنابراین، تقریباً همیشه لازم است رضایت نامه کتبی برای انتشار از افرادی که ممکن است خود را بشناسند یا توسط دیگران شناسایی شوند (به عنوان مثال از گزارش های موردی یا عکس ها) دریافت شود. ممکن است انتشار اطلاعات فردی بدون رضایت صریح امکان پذیر باشد، اگر ملاحظات منافع عمومی بیشتر از آسیب های احتمالی باشد، کسب رضایت غیرممکن است و یک فرد معقول بعید است که به انتشار اعتراض کند.

 

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

انتشار خط مشی خود در مورد انتشار داده های فردی (مثلاً جزئیات یا تصاویر شخصی قابل شناسایی) و توضیح واضح این موضوع برای نویسندگان

توجه داشته باشید که رضایت برای شرکت در تحقیق یا تحت درمان با رضایت برای انتشار اطلاعات شخصی، تصاویر یا نقل قول ها یکسان نیست.

 1. تشویق تحقیقات اخلاقی (مثلاً تحقیقاتی که شامل انسان یا حیوانات می شود)

11.1 ویراستاران باید تلاش کنند تا اطمینان حاصل کنند که تحقیقاتی که منتشر می کنند طبق اعلامیه بین المللی مربوطه هلسینکی برای تحقیقات بالینی و دستورالعمل های AERA و BERA برای تحقیقات آموزشی انجام شده است.

11.2 ویراستاران باید اطمینان حاصل کنند که تمام تحقیقات توسط یک نهاد مناسب (مانند کمیته اخلاق تحقیق، هیئت بررسی سازمانی) در صورت وجود تأیید شده است. با این حال، ویراستاران باید بدانند که چنین تأییدیه ای تضمین کننده اخلاقی بودن تحقیق نیست.

 

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

آمادگی برای درخواست شواهدی مبنی بر تأیید تحقیقات اخلاقی و سؤال از نویسندگان در مورد جنبه‌های اخلاقی (مانند نحوه کسب رضایت شرکت‌کننده در پژوهش یا اینکه چه روش‌هایی برای به حداقل رساندن رنج حیوانات به کار گرفته شده است) در صورتی که نگرانی‌هایی مطرح شود یا نیاز به توضیح باشد.

اطمینان از اینکه گزارش های کارآزمایی های بالینی مطابق با اعلامیه هلسینکی، عملکرد بالینی خوب استناد می کنند.

انتصاب یک مشاور یا پانل اخلاق مجله برای مشاوره در مورد موارد خاص و بررسی دوره ای خط مشی های مجله.

 1. برخورد با تخلفات احتمالی

12.1 ویراستاران موظفند در صورت مشکوک بودن به تخلف و یا ارائه ادعای تخلف، اقدام کنند. این وظیفه شامل مقالات منتشر شده و منتشر نشده نیز می شود.

12.2 ویراستاران نباید به سادگی مقالاتی را که باعث نگرانی در مورد سوء رفتار احتمالی می شوند رد کنند. آنها از نظر اخلاقی موظف به پیگیری موارد ادعایی هستند.

12.3 ویراستاران باید فلوچارت های COPE را در صورت لزوم دنبال کنند.

12.4 ویراستاران ابتدا باید به دنبال پاسخ از کسانی باشند که مظنون به سوء رفتار هستند. اگر آنها از پاسخ راضی نیستند، باید از کارفرمایان یا مؤسسه مربوطه، یا یک نهاد مناسب (شاید یک نهاد نظارتی یا سازمان یکپارچگی تحقیقاتی ملی) بخواهند که بررسی کنند.

12.5 ویراستاران باید تمام تلاش های منطقی را به کار گیرند تا اطمینان حاصل کنند که تحقیقات مناسب در مورد تخلفات ادعایی انجام شده است. اگر این اتفاق نیفتد، ویراستاران باید تمام تلاش‌های منطقی را برای دستیابی به راه‌حلی برای مشکل ادامه دهند. این یک وظیفه سخت اما مهم است.

 1. حصول اطمینان از صحت سوابق تحصیلی

13.1 اشتباهات، اظهارات نادرست یا گمراه کننده باید به سرعت و با توجه به اهمیت اصلاح شوند.

13.2 ویراستاران باید دستورالعمل های COPE را در مورد پس گیری ها دنبال کنند.

 

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

انجام اقداماتی برای کاهش انتشارات اضافی مخفیانه (به عنوان مثال با الزام به ثبت همه کارآزمایی‌های بالینی)

اطمینان از اینکه مطالب منتشر شده به طور ایمن بایگانی شده است (به عنوان مثال از طریق مخازن دائمی آنلاین، مانند PubMed Central)

داشتن سیستم‌هایی که به نویسندگان این فرصت را می‌دهد تا مقالات پژوهشی اصلی را به‌طور رایگان در دسترس قرار دهند

 

 1. مالکیت فکری

14.1 ویراستاران باید نسبت به مسائل مالکیت معنوی هوشیار باشند و با دانشگاه کردستان برای رسیدگی به نقض احتمالی قوانین و کنوانسیون های مالکیت فکری همکاری کنند.

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

اتخاذ سیستم‌هایی برای تشخیص سرقت ادبی (مانند نرم‌افزار، جستجوی عناوین مشابه) در موارد ارسالی (به طور معمول یا در صورت بروز شبهات)

حمایت از نویسندگانی که حق چاپ آنها نقض شده است یا قربانی سرقت ادبی شده اند

آمادگی برای همکاری با دانشگاه کردستان برای دفاع از حقوق نویسندگان و تعقیب متخلفان (به عنوان مثال، با درخواست بازپس گیری یا حذف مطالب از وب سایت ها) صرف نظر از اینکه مجله آنها دارای حق چاپ است یا خیر؟

 1. مشوق بحث

15.1 ویراستاران باید انتقادات قانع کننده از کار منتشر شده در مجله خود را تشویق کنند و مایل به در نظر گرفتن آنها باشند.

15.2 باید به نویسندگان مطالب انتقادی فرصت پاسخ داده شود.

15.3 مطالعاتی که نتایج منفی را گزارش می کنند نباید کنار گذاشته شوند.

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

باز بودن برای تحقیقاتی که کار قبلی منتشر شده در مجله را به چالش می کشد

 1. شکایات

16.1 ویراستاران باید فوراً به شکایات پاسخ دهند و باید اطمینان حاصل کنند که راهی برای شکایات ناراضی وجود دارد تا شکایات را ادامه دهند.

16.1 ویراستاران باید فوراً به شکایات پاسخ دهند و باید اطمینان حاصل کنند که راهی برای شکایات ناراضی وجود دارد تا شکایات را ادامه دهند. این مکانیسم باید در مجله به وضوح بیان شود و باید شامل اطلاعاتی در مورد نحوه ارجاع مسائل حل نشده به COPE باشد.

16.2 ویراستاران باید از رویه مندرج در نمودار جریان COPE در مورد شکایات پیروی کنند.

 1. ملاحظات تجاری

17.1 مجلات باید خط‌مشی‌ها و سیستم‌هایی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که ملاحظات تجاری بر تصمیم‌گیری‌های سرمقاله تأثیر نمی‌گذارد (مثلاً بخش‌های تبلیغات باید مستقل از بخش‌های تحریریه کار کنند).

17.2 ویراستاران باید سیاست های تبلیغاتی در رابطه با محتوای مجله و فرآیندهای انتشار مکمل های حمایت شده را اعلام کرده باشند.

17.3 چاپ مجدد باید همانطور که در مجله ظاهر می شود منتشر شود، مگر اینکه اصلاحی لازم باشد که در این صورت باید به وضوح مشخص شود.

 

بهترین روش برای ویراستاران عبارتند از:

انتشار یک شرح کلی از منابع درآمد مجله خود (به عنوان مثال نسبت های دریافتی از تبلیغات نمایشی، فروش مجدد چاپ، مکمل های حمایت شده، هزینه صفحه و غیره)

حصول اطمینان از اینکه فرآیند بررسی همتایان برای مکمل‌های حمایت‌شده همانند آنچه برای مجله اصلی استفاده می‌شود

حصول اطمینان از اینکه اقلام در مکمل های حمایت شده صرفاً بر اساس شایستگی علمی و علاقه خوانندگان پذیرفته می شوند و تصمیمات در مورد چنین مکمل هایی تحت تأثیر ملاحظات تجاری قرار نمی گیرند.

 

شکایات و تجدید نظر

ویراستاران باید از روشی که در نمودار جریان COPE تعیین شده است پیروی کنند.

ویراستاران باید فوراً به شکایات پاسخ دهند و باید مطمئن شوند که راهی برای شکایات ناراضی وجود دارد تا شکایات را ادامه دهند.

 

 1. حق چاپ و مجوز

همه مقالات تحت مجوز عوام خلاق منتشر می شوند. بنابراین، حق چاپ مقالات پذیرفته شده برای انتشار متعلق به نویسنده یا نویسنده است. به همه نویسندگان این امکان ارائه می شود که مقالات را تحت شرایط اجازه نامه مشترک خلاقانه غیر تجاریدر دسترس قرار دهند. حق چاپ در هر مقاله ای که توسط مجله تحت مجوز CC BY NC منتشر شده است توسط نویسنده ها محفوظ است. مجوز اجاره نامه مشترک خلاقانه- غیر تجاری اجازه استفاده، توزیع و تکثیر در هر رسانه را می دهد، مشروط بر اینکه اثر اصلی به درستی ذکر شده باشد و برای اهداف تجاری استفاده نشود.

 

مجوز کپی رایت برای همه کاربران برای کپی، توزیع، انتقال و اقتباس از اثر، مشروط بر اینکه نویسنده منتسب باشد و استفاده غیرتجاری باشد، یعنی «اصلاً برای مزیت تجاری یا غرامت خصوصی پولی در نظر گرفته نشده باشد یا برای آن باشد.

حق مؤلف محفوظ است

 

 

اجازه نامه مشترک خلاقانه-غیر تجاری

 

 1. رضایت آگاهانه:

همه شرکت‌کنندگان در مقاله‌های موضوعات انسانی دارای حق حفظ حریم خصوصی هستند که نباید بدون رضایت آگاهانه نقض شود. اطلاعات شناسایی، از جمله نام، حروف اول و غیره، نباید در توضیحات، عکس‌ها یا شجره نامه‌های کتبی منتشر شود، مگر اینکه اطلاعات برای مقاصد علمی ضروری باشد و شرکت‌کنندگان (یا والدین یا قیم) رضایت آگاهانه کتبی برای انتشار بدهند. رضایت آگاهانه در این شرایط مستلزم آن است که یک شرکت‌کننده قابل شناسایی نسخه خطی نشان داده شود و قبل از انتشار رضایت خود را ارائه دهد. نویسندگان باید به این بیماران فاش کنند که آیا مطالب قابل شناسایی بالقوه ممکن است از طریق اینترنت و همچنین به صورت چاپی پس از انتشار در دسترس باشد. طبق مقررات یا قوانین محلی، رضایت شرکت‌کنندگان باید با مجله، نویسندگان یا هر دو نوشته و بایگانی شود.

 

 1. سیاست سرقت ادبی:

ما کلیه شرایط و ضوابط COPE را در مورد سرقت ادبی می پذیریم و در صورتی که هرگونه تلاش برای سرقت ادبی همراه با شواهد قانع کننده به اطلاع ما برسد، بر اساس فلوچارت ها و گردش کار تعیین شده در COPE عمل می کنیم.

 

تیم تحریریه مجله اقدامات لازم را برای بررسی اصالت مقالات دریافتی، اعتبار اطلاعات موجود و استفاده صحیح از استنادها انجام می دهد. تیم تحریریه مجله اذعان می‌کند که سرقت ادبی غیرقابل قبول است و بنابراین سیاست‌های زیر را وضع می‌کند که در صورت شناسایی سرقت ادبی در نسخه‌ای که برای انتشار در مجله ارائه شده است، اقدامات خاص (مجازات) دولتی را اعمال می‌کند.

نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که فقط آثار کاملاً اصلی را ارسال می کنند. اگر آنها از آثار و/یا اظهارات دیگران استفاده کرده اند، باید به درستی به آن استناد یا ارجاع داده شود. سرقت ادبی به هر شکلی، از جمله نقل قول یا بازنویسی بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگران (بدون ذکر منبع)، «به‌جا گذاشتن» مقاله دیگری به‌عنوان متعلق به نویسنده یا ادعای نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط دیگران، رفتار انتشاری غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است. دست نوشته هایی که تلفیقی از مطالب منتشر شده قبلی از سایر نویسندگان (بدون تفسیر خلاقانه و تألیفی خودشان) باشد، برای انتشار پذیرفته نمی شود.

 

استفاده از امانت متنی غیرمنصفانه و واگذاری نتایج پژوهشی که متعلق به نویسندگان مقاله ارسالی نباشد، غیرقابل قبول است. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نسخه ارسالی:

- به طور کامل کار اصلی را توصیف می کند.

- سرقت ادبی نیست؛

- قبلاً به هیچ زبانی منتشر نشده است.

- اطلاعات استفاده شده یا کلمات سایر نشریات به طور مناسب با مرجع مشخص شده یا در متن ذکر شده است.

قوانین و کنوانسیون های حق چاپ موجود باید رعایت شود. مطالبی که توسط حق چاپ محافظت می شوند (به عنوان مثال، جداول، شکل ها یا نقل قول های بزرگ) فقط باید با اجازه صاحب آنها تکثیر شوند.

این مجله مسئولیت کمک به یک جامعه علمی را در تمام جنبه های سیاست اخلاقی انتشار، به ویژه در صورت ارسال / انتشار متعدد و سرقت ادبی بر عهده می گیرد. ویراستاران این حق را برای خود محفوظ می دارند که دست نوشته های دریافتی را از نظر سرقت ادبی بررسی کنند.

مقاله ارسالی به مجله باید دارای سطح شباهت کمتر از 10 درصد باشد. شباهت هر مرجع شناسایی شده نیز باید حداکثر 1٪ باشد. تشابه متنی بیش از 10 درصد غیرقابل قبول است.

 

سیاست غربالگری سرقت ادبی

تمام دست نوشته ها باید عاری از محتوای سرقت ادبی باشند. به همه نویسندگان پیشنهاد می شود از نرم افزار تشخیص سرقت ادبی برای انجام بررسی شباهت استفاده کنند. سردبیران با استفاده از نرم‌افزار شناسایی Grammarly (www.grammarly.com) و با استفاده از iThenticate از سپتامبر 2019، تشخیص سرقت ادبی نسخه‌های خطی این مجله را بررسی می‌کنند. مجله فوراً مقالاتی را که منجر به سرقت ادبی یا سرقت ادبی از خود می‌شود رد می‌کند.

او به شیوه های بین المللی پیشگیری از سرقت ادبی پایبند است. بنابراین، همه نویسندگانی که دست‌نوشته‌های خود را به مجله ارسال می‌کنند باید بررسی کنند که آثار آکادمیک آن‌ها حقوق مؤلف سایر محققان را رعایت کرده و از هرگونه سرقت ادبی اجتناب کنند. پس از ارسال دست‌نوشته به مجله، تیم تحریریه گروهی از اعضای ضد سرقت ادبی را برای بررسی دست‌نوشته از طریق ابزارهای مختلف تعیین می‌کند. در صورت یافتن مدرکی دال بر سرقت ادبی، مقاله فوراً رد می شود و هیئت تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می کند تا توضیح و اصلاح محتوای سرقت شده را مطالبه کند. اگر نویسنده در مدت زمان معقولی پاسخ ندهد یا تنظیمات لازم را انجام ندهد، برای مدت پنج (5) سال نمی‌تواند دست‌نوشته‌ها را به مجله ارسال کند. اگر هیئت تحریریه دلایلی برای این باور داشته باشد که نسخه خطی به شیوه اخلاقی تهیه و یا تحقیق نشده است، بر این اساس منشور اخلاقی مجله اجرا شده (کمیته اخلاق انتشار [آیین رفتار و دستورالعمل‌های بهترین شیوه‌ها برای سردبیران مجلات]) بررسی و عمل خواهد کرد.

 

تعریف سرقت ادبی:

سرقت ادبی عبارت است از استفاده از عقاید یا کلمات منتشر شده و منتشر نشده دیگران (یا سایر دارایی های معنوی) بدون انتساب یا حذف و ارائه آنها به عنوان جدید و اصیل و نه برگرفته از منبع موجود. هدف و اثر سرقت ادبی گمراه کردن خواننده است. چه ایده‌ها یا کلمات از چکیده‌ها، درخواست‌های کمک هزینه تحقیقاتی، برنامه‌های هیئت بازبینی سازمانی، یا دست‌نوشته‌های منتشر نشده یا منتشر نشده در هر قالب انتشار (چاپی یا الکترونیکی) گرفته شده باشند. سرقت ادبی یک تخلف علمی است و باید به آن رسیدگی شود. خود دزدی ادبی به شیوه ای اطلاق می شود که نویسنده از بخش هایی از نوشته های قبلی خود در مورد یک موضوع در یکی دیگر از انتشارات خود استفاده می کند، بدون اینکه به طور خاص به طور رسمی در نقل قول ذکر شود. این عمل گسترده و گاهی غیرعمد است، زیرا تنها راه‌های زیادی برای گفتن یک چیز در موارد مختلف وجود دارد، به ویژه هنگام نوشتن بخش روش‌ها در یک مقاله. اگرچه این معمولاً حق نسخه‌برداری را که به ناشر اختصاص داده شده است، نقض می‌کند، در مورد اینکه آیا این نوعی سوءرفتار علمی است یا اینکه چه تعداد از کلمات خود را می‌توان قبل از اینکه واقعاً «سرقت ادبی» باشد، استفاده کرد، اتفاق نظر وجود ندارد. "احتمالاً به همین دلیل است که سرقت ادبی از خود به عنوان سرقت ادبی از عقاید و سخنان افراد دیگر تلقی نمی شود. اگر مجلات خط مشی ای در این زمینه تدوین کرده اند، باید به صراحت برای نویسندگان بیان شود." (WAME، 2020).

سرقت علمی مستقیم، سرقت ادبی متن است. سرقت ادبی موزاییکی عبارت است از وام گرفتن ایده ها و نظرات از منبع اصلی و چند کلمه یا عبارت به کلمه بدون اعتبار نویسنده. سرقت ادبی زمانی مرتکب می شود که یک نویسنده از اثر دیگری (معمولاً اثر نویسنده دیگری) بدون اجازه، اعتبار یا تأیید استفاده کند. سرقت ادبی اشکال مختلفی دارد، از کپی کردن تحت اللفظی گرفته تا ترجمه اثر دیگری.

نویسندگان می توانند برای گزارش سرقت علمی مراحل زیر را رعایت کنند:

 • به سردبیر مجله محل انتشار مقاله سرقت علمی اطلاع دهید.
 • مقالات اصلی و سرقت شده را که قسمت سرقت شده برجسته شده است ارسال کنید.
 • اگر شواهد دال بر سرقت ادبی قانع کننده باشد، سردبیر باید یک جلسه انضباطی ترتیب دهد.
 • سردبیر مجله که در آن مقاله سرقت ادبی باید با سردبیر مجله حاوی مقاله اصلی برای اصلاح موضوع ارتباط برقرار کند.
 • باید از شخص سرقت ادبی خواسته شود تا توضیحی ارائه دهد.
 • در صورت عدم پاسخگویی در زمان مقرر یا توضیح نامناسب، مقاله باید برای همیشه پس گرفته شود.
 • نویسنده باید به دلیل ارسال مقاله به یک مجله خاص به مدت حداقل 5 سال در لیست سیاه قرار گیرد و از عضویت خارج شود.
 • باید به رئیس مربوطه موسسه اطلاع داده شود.

 

نویسنده مسئولیت بررسی اینکه آیا مطالب ارسال شده مشمول حق نسخه برداری یا حقوق مالکیت هستند، به عنوان مثال. شکل ها، جداول، عکس ها، تصاویر، ادبیات تجاری و داده ها. نویسنده باید برای بازتولید چنین مواردی مجوز کسب کند و این مجوزها را با ارسال نهایی آنها درج کند. در صورت محدودیت استفاده، تحریریه و ناشر باید با ارسال نهایی مطالب مطلع شوند. لطفاً هر گونه تشکر و قدردانی لازم را به تایپ اسکریپت اضافه کنید، ترجیحاً به صورت بخش قدردانی در انتهای مقاله. منبع و حق چاپ عکس ها، شکل ها، تصاویر و غیره را در زیرنویس های تکمیلی درج کنید.

سرقت ادبی عملی است عمدی یا غیرعمدی در به دست آوردن یا تلاش برای به دست آوردن اعتبار یا ارزش برای کار علمی، از طریق نقل قول بخشی یا تمام آثار و/یا کارهای علمی اشخاص دیگر که به عنوان آثار علمی شناخته می شوند، بدون بیان منبع مناسب و کافی. . بنابراین، نسخه های خطی باید اصلی باشند، هرگز منتشر نشده باشند، و در مرحله انتظار برای انتشار در جای دیگر نباشند. مطالبی که به صورت شفاهی از منابع دیگر گرفته شده است باید به وضوح مشخص شود تا با متن اصلی متفاوت باشد.

در صورت شناسایی سرقت ادبی، سردبیر مسئول بررسی نسخه خطی است و این اقدام را مطابق با سطح سرقت علمی تشخیص داده شده با دستورالعمل های زیر تایید می کند:

سطح سرقت ادبی

1-ردیابی بخشی از یک جمله کوتاه از مقاله دیگر بدون ذکر منبع.

اقدام: به نویسندگان هشدار داده می شود و درخواست می شود متن و نقل قول را به درستی تغییر دهند.

 1. ردیابی بیشتر مقالات دیگر بدون نقل قول صحیح و عدم ذکر منبع.

اقدامات: مقاله ارسالی برای چاپ در مجله رد می شود و نویسنده می تواند به دلیل عدم اجازه چاپ در مجله مورد تحریم قرار گیرد.

 1. تمامی دستنوشت نویسان مسئول محتوای دست نوشته هایی هستند که به مجله ارسال می کنند. اگر نسخه خطی به عنوان سرقت ادبی طبقه بندی شود، همه نویسندگان مشمول یک اقدام مشابه خواهند بود.
 2. در صورتی که ثابت شود نویسنده با ارسال همزمان آن به مجله دیگری، مقاله را به مجله ارسال می کند و این تداخل در طی مراحل داوری یا پس از انتشار یافت می شود، اقدام طبق بند 2 فوق انجام می شود.
 3. در صورتی که سرقت ادبی خارج از قوانین فوق تشخیص داده شود، سردبیر مجله این حق را دارد که طبق خط مشی تیم سردبیر مجازات اعمال کند.
 4. در مورد استقراض چندگانه، هیئت تحریریه طبق قوانین COPE عمل می کند.

 

چندین شاخص دزدی ادبی وجود دارد که همه نویسندگان باید از آنها آگاه باشند:

1.ساده‌ترین سرقت ادبی قابل شناسایی، محتوای مکرر است که نویسنده اثر نویسنده دیگری را با خواندن کلمات، جملات یا پاراگراف‌ها بدون ذکر منابع اصلی کپی می‌کند. این مدل سرقت ادبی را می توان به راحتی توسط نرم افزار بررسی سرقت ادبی ما شناسایی کرد.

 1. نوع دوم سرقت ادبی زمانی اتفاق می‌افتد که نویسنده بخش مهمی از اثر نویسنده دیگری را بدون استناد به او بازتولید کند. اصطلاح "مواد بازتولید کننده" در اینجا را می توان به عنوان کپی کردن ایده های دیگری، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفیت، که به طور بالقوه حقوق نویسنده اصلی را در زمینه مالکیت معنوی حذف می کند، درک کرد.
 2. نوع سوم سرقت ادبی زمانی که نویسنده ایده ها، کلمات یا عبارات را در جملات یا پاراگراف های بازنویسی شده، بدون ذکر منبع اصلی می گیرد. این نوع سرقت ادبی اغلب از طریق نرم افزار سرقت ادبی قابل بررسی نیست، زیرا مبتنی بر ایده است. با این حال، این عمل زمانی غیراخلاقی می‌شود که نویسنده منبع اصلی را از نویسنده اصلی ذکر نکرده یا تصدیق نکند.

8- تعریف دسترسی باز

این مجله دسترسی آزاد فوری به محتوای خود را فراهم می کند. ناشر ما، دانشگاه کردستان، از تعریف دسترسی آزاد بوداپست پیروی می کند:

منظور ما از «دسترسی باز» به [ادبیات پژوهشی بازبینی‌شده]، در دسترس بودن رایگان آن در اینترنت عمومی است که به هر کاربر اجازه می‌دهد متن کامل این مقالات را بخواند، دانلود کند، کپی کند، توزیع کند، چاپ کند، جستجو کند یا به آن پیوند دهد. ، آنها را برای نمایه سازی بخزانید، آنها را به عنوان داده در اختیار نرم افزار قرار دهید، یا از آنها برای هر هدف قانونی دیگری استفاده کنید، بدون اینکه موانع مالی، قانونی یا فنی به غیر از موانعی که برای دسترسی به اینترنت قابل تفکیک نیستند. تنها محدودیت در بازتولید و توزیع، و تنها نقش کپی رایت در این حوزه، باید این باشد که به نویسندگان کنترل بر یکپارچگی کارشان و حق به رسمیت شناختن و استناد به درستی داده شود.»

محققان درگیر اکتشافات برای منافع عمومی هستند، اما به دلیل موانع هزینه یا محدودیت‌های استفاده اعمال شده توسط ناشران دیگر، نتایج تحقیقات برای جامعه کامل کاربران بالقوه در دسترس نیست. ماموریت ما حمایت از تبادل دانش جهانی بیشتر با باز کردن تحقیقات منتشر شده در این مجله برای عموم و قابل استفاده مجدد تحت شرایط مجوز Creative Commons CC-BY-NC است.

علاوه بر این، ما نویسندگان را تشویق می‌کنیم که دست‌نوشته‌های پیش از انتشار خود را در مخازن سازمانی یا در وب‌سایت‌های خود قبل و در طول فرآیند ارسال پست کنند و نسخه نهایی PDF فرمت‌شده ناشر را پس از انتشار پست کنند. این شیوه‌ها به نویسندگان با تبادلات سازنده و همچنین استنادهای اولیه و بیشتر از آثار منتشر شده کمک می‌کند.

مجله او یک مجله کاملاً دسترسی آزاد است، به این معنی که همه مقالات بلافاصله پس از انتشار در اینترنت در دسترس همه کاربران قرار می گیرند. استفاده و توزیع غیرتجاری و تجاری در هر رسانه ای مجاز است، مشروط بر اینکه نویسنده و مجله به درستی اعتبار داشته باشند.

مزایای دسترسی باز برای نویسندگان، عبارتند از:

- نویسندگان حق چاپ آثار خود را حفظ می کنند.

- دسترسی رایگان برای همه کاربران در سراسر جهان.

- افزایش قابل دیدن و خوانندگان.

- بدون محدودیت مکانی

- انتشار سریع

سایر مزایای دسترسی آزاد برای نویسندگان:

- انتشار سریع: جنبه انتظار طولانی نویسندگان را به حداقل برسانید زیرا دسترسی آزاد مقالات پذیرفته شده را بلافاصله به صورت آنلاین منتشر می کند. تمامی مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات این مجله بلافاصله به صورت رایگان برای خواندن، دانلود و به اشتراک گذاری در دسترس هستند.

- دسترسی بالا: نسخه های خطی در همه موتورهای جستجو و پایگاه های داده نمایه سازی، به ویژه Google Scholar، Semantic Scholar، Microsoft Academic و غیره در دسترس هستند.

تبلیغات بالا: نویسندگان در دنیای علمی از تبلیغات، مقبولیت و شناخت برخوردار می شوند.

- به حداکثر رساندن استناد: تحقیقات نویسندگان استناد مکرر در مقالات دیگران می شود.

- به حداقل رساندن هزینه: امکان پرداخت تنها یک بار برای پردازش نسخه های خطی پذیرفته شده را فراهم می کند و از در دسترس بودن آنلاین مادام العمر اطمینان می دهد.

- شناخت و پذیرش کار پژوهشی: تحقیقات نویسندگان بدون هیچ محدودیتی در بین جامعه فکری شناخته شده است.

 

 1. سیاست به اشتراک گذاری داده ها

این مجله از سیاست اشتراک گذاری داده های اولیه استفاده می کند. این مجله متعهد به یک چشم انداز تحقیقاتی بازتر است که با امکان تکرارپذیری و تأیید داده ها، روش شناسی و استانداردهای گزارش، کشف تحقیقات سریع تر و مؤثرتر را تسهیل می کند. این مجله نویسندگان را تشویق می‌کند که داده‌های تحقیق خود را از جمله، اما نه محدود به: داده‌های خام، داده‌های پردازش شده، نرم‌افزار، الگوریتم‌ها، پروتکل‌ها، روش‌ها، مواد، استناد و به اشتراک بگذارند. نویسندگان تشویق می‌شوند تا داده‌هایی را که از نتایج یا تحلیل‌های ارائه‌شده در مقاله‌شان پشتیبانی می‌کنند، به اشتراک بگذارند یا آن‌ها را باز کنند، در صورتی که این امر حفاظت از موضوعات انسانی یا سایر نگرانی‌های معتبر حریم خصوصی یا امنیتی را نقض نمی‌کند.

مجله نویسندگان را تشویق می کند تا داده ها و سایر مصنوعات را که از نتایج موجود در مقاله پشتیبانی می کنند با آرشیو کردن آن در یک مخزن عمومی مناسب به اشتراک بگذارند. نویسندگان باید یک بیانیه دسترسی به داده ها، شامل پیوندی به مخزنی که استفاده کرده اند، داشته باشند تا این بیانیه بتواند در کنار مقاله آنها منتشر شود.

مجله از نویسندگان تحقیقات اصلی، گزارش موردی و مقالات مقاله ویژه می‌خواهد (1) داده‌های شناسایی نشده مرتبط با نسخه خطی را در یک مخزن قرار دهند. و (2) شامل یک بیانیه در دسترس بودن داده ها در نسخه خطی است که توضیح می دهد کجا و چگونه می توان به داده ها دسترسی داشت.

ژورنال داده ها را به عنوان مواد دیجیتالی زیربنای نتایج توصیف شده در نسخه خطی تعریف می کند که شامل صفحات گسترده، فایل های متنی، مصاحبه های ضبط شده یا رونوشت ها، تصاویر، ویدئوها، خروجی از نرم افزارهای آماری، و کد یا اسکریپت های کامپیوتری می شود. از نویسندگان انتظار می رود حداقل حداقل داده های مورد نیاز برای بازتولید نتایج شرح داده شده در دستنوشته را سپرده گذاری کنند.

داده‌ها را می‌توان در هر مخزنی که داده‌ها را در دسترس عموم قرار می‌دهد و یک شناسه دائمی منحصربه‌فرد ارائه می‌کند، از جمله مخازن سازمانی، مخازن عمومی (مانند Figshare، Open Science Framework، Zenodo، Dryad، Harvard Dataverse، OpenICPSR)، یا مخازن رشته‌های خاص.

بیانیه در دسترس بودن داده ها باید قبل از مراجع در دستنوشته در انتهای متن اصلی قرار گیرد. این بیانیه باید شامل (1) نشانه ای از محل داده ها باشد. (2) یک شناسه منحصر به فرد، مانند شناسه شی دیجیتال (DOI)، شماره دسترسی، یا مکان یاب منبع یکنواخت دائمی (URL). و (3) هر گونه دستورالعمل برای دسترسی به داده ها، در صورت وجود.

در مرحله ارسال، از شما پرسیده می شود که آیا مجموعه داده ای مرتبط با مقاله وجود دارد یا خیر. اگر پاسخ شما مثبت است، از شما خواسته می شود که DOI، DOI از پیش ثبت شده، لینک یا سایر شناسه های ثابت مرتبط با مجموعه(های) داده را ارائه دهید. اگر انتخاب کرده‌اید که یک DOI از قبل ثبت‌شده ارائه کنید، لطفاً آماده باشید تا در صورت درخواست بازبین‌ها، URL مرورگر مرتبط با سپرده داده‌ تان را به اشتراک بگذارید.

در جایی که یک یا چند مجموعه داده با یک دستنوشته مرتبط است، اینها به طور رسمی به عنوان بخشی از فرآیند ارسال مجله مورد بررسی قرار نمی گیرند. این مسئولیت نویسنده است که از صحت داده ها اطمینان حاصل کند. هر گونه خطا در داده ها فقط مربوط به تولید کنندگان مجموعه (های) داده است.

لطفاً توجه داشته باشید: از آنجایی که مقاله خود را به مجله ارسال می‌کنید، فایل متنی اصلی نباید حاوی اطلاعاتی باشد که نویسندگان را شناسایی کند (به عنوان مثال، نام نویسنده، آدرس، تضاد منافع و مربوط به بودجه). اطلاعات). از آنجایی که بیانیه در دسترس بودن داده می تواند هویت شما را آشکار کند، توصیه می کنیم این مورد را از نسخه ناشناس نسخه خطی حذف کنید.

در موارد نادری که در آن داده‌های شناسایی نشده به دلیل ماهیت اختصاصی یا نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی شرکت‌کنندگان، نمی‌توان آنها را به اشتراک گذاشت، از این خط‌مشی استثنا خواهد شد. به دلایل مرتبط با حفاظت از حریم خصوصی انسان، مسائلی مانند ایمنی زیستی، و/یا احترام به شرایط استفاده برای داده‌های به‌دست‌آمده تحت مجوز اشخاص ثالث، استثنائات خط‌مشی و محدودیت‌های در دسترس بودن داده‌ها اعطا می‌شود. داده‌های محرمانه، به عنوان مثال، داده‌های موضوع انسان یا بیمار، باید همیشه ناشناس باشند، یا از قبل مجوز اشتراک‌گذاری گرفته شود. اگر شک دارید، نویسندگان باید از کمیته اخلاق مؤسسه خود مشاوره بگیرند. داده‌های محرمانه، به عنوان مثال، داده‌های موضوع انسان یا بیمار، باید همیشه ناشناس باشند، یا از قبل اجازه اشتراک‌گذاری دریافت شود. در صورت شک، نویسندگان باید از کمیته اخلاق مؤسسه خود مشاوره بگیرند.

نویسندگان باید یک بیانیه دسترسی به داده‌ها، از جمله پیوندی به مخزنی که استفاده کرده‌اند، داشته باشند تا این بیانیه در کنار مقاله‌شان منتشر شود. در زیر چند نمونه:

 1. داده های مرتبط با این مقاله در Open Science Framework در دسترس هستند.
 2. داده هایی که از یافته های این مطالعه حمایت می کنند به طور آشکار در [نام مخزن] در http://doi.org/[doi]، شماره مرجع [شماره مرجع] در دسترس هستند.
 3. داده‌هایی که از یافته‌های این مطالعه حمایت می‌کنند، آشکارا در [نام مخزن] در [URL]، شماره مرجع [شماره مرجع] در دسترس هستند.
 4. داده هایی که از یافته های این مطالعه پشتیبانی می کند در [نام مخزن] در [URL/DOI]، شماره مرجع [شماره مرجع] موجود است. این داده ها از منابع زیر در دسترس در دامنه عمومی مشتق شده اند: [فهرست منابع و URL ها].

 

مزایای اشتراک گذاری داده ها:

چندین مزیت برای اشتراک گذاری داده ها وجود دارد:

 • سپرده گذاری داده ها از حفظ طولانی مدت داده ها پشتیبانی می کند.
 • سپرده گذاری داده ها در یک مخزن که یک شناسه دائمی مانند DOI را برش می دهد، به نویسندگان و دیگران اجازه می دهد مجموعه داده ها را استناد کنند و به محققان این امکان را می دهد که اعتبار مناسب برای کار خود دریافت کنند.
 • به اشتراک گذاری داده ها می تواند منجر به استفاده مجدد و کشف، با فرصت های بیشتر برای انجام فراتحلیل ها و استخراج دانش جدید شود.
 • به اشتراک گذاری داده ها به صورت عمومی، استحکام فرآیند تحقیق را بهبود می بخشد، از اعتبار سنجی، شفافیت تحقیق، تکرارپذیری و تکرارپذیری نتایج پشتیبانی می کند. این به نوبه خود می تواند کشف و دانش را پیش ببرد.
 • به اشتراک گذاری داده ها به صورت عمومی استحکام فرآیند تحقیق را بهبود می بخشد، از اعتبار سنجی، شفافیت تحقیق، قابلیت تکثیر و تکرارپذیری نتایج حمایت می کند. این به نوبه خود می تواند کشف و دانش را پیش ببرد.
 • در دسترس بودن عمومی بیشتر داده های تحقیق از ترجمه تحقیق به عمل پشتیبانی می کند.

 

این مجله خط مشی های استاندارد به اشتراک گذاری داده زیر را در مجلات ما ارائه می دهد:

 • پایه - مجله نویسندگان را تشویق می کند تا داده ها را در مواردی که محافظت از افراد انسانی یا سایر نگرانی های مربوط به حریم خصوصی موضوع معتبر را نقض نمی کند، به اشتراک بگذارند و باز کنند. نویسندگان بیشتر تشویق می شوند که به داده ها استناد کنند و بیانیه در دسترس بودن داده ها را ارائه دهند.
 • در صورت درخواست معقول به اشتراک بگذارید - نویسندگان موافقت می کنند که داده های خود را در صورت درخواست منطقی در دسترس قرار دهند. تعیین منطقی بودن درخواست به عهده نویسنده است.
 • در دسترس عموم - نویسندگان داده های خود را به صورت آزاد و تحت مجوز انتخابی خود در دسترس عموم قرار می دهند.
 • داده‌های باز – نویسندگان باید داده‌های خود را آزادانه در دسترس عموم قرار دهند، تحت مجوزی که امکان استفاده مجدد توسط هر شخص ثالثی را برای هر هدف قانونی فراهم می‌کند. داده ها باید قابل یافتن و کاملاً در دسترس باشند.
 • قلم و کاملاً عادلانه (قابل یافتن، در دسترس، قابل همکاری و قابل استفاده مجدد) - نویسندگان باید داده‌های خود را تحت مجوزی که امکان استفاده مجدد توسط هر شخص ثالث برای هر هدف قانونی را می‌دهد، آزادانه در دسترس عموم قرار دهند. علاوه بر این، داده ها باید مطابق با استانداردهای FAIR که در حوزه موضوعی مربوطه ایجاد شده است، باشد.

 

 

 1. نقل قول به داده ها

داده‌ها باید به همان شیوه‌ای استناد شوند که استنادهای مقاله، کتاب، و وب است و نویسندگان باید استناد داده‌ها را به عنوان بخشی از فهرست مرجع خود درج کنند. استناد داده‌ها برای داده‌هایی که در مخازن داده‌های نهادی، متمرکز بر موضوع یا عمومی‌تر نگهداری می‌شوند، مناسب است. در نظر گرفته نشده است که جایگزین استانداردهای جامعه مانند استناد درون خطی کدهای الحاق بانک شود.

هنگام استناد یا ادعاهای مبتنی بر داده‌ها، نویسندگان باید به داده‌ها در محل مربوطه در متن دست‌نوشته مراجعه کنند و علاوه بر آن یک استناد رسمی در فهرست مرجع ارائه کنند. این مجله از قالب پیشنهادی در بیانیه مشترک اصول استناد به داده ها پیروی می کند: نویسندگان; سال؛ عنوان مجموعه داده؛ مخزن یا آرشیو داده؛ نسخه (در صورت وجود)؛ شناسه دائمی (مثلاً DOI)».