فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی همتایان

همه مقالات تحت یک فرآیند بررسی همتایان دوسوکور قرار می گیرند تا از کیفیت روش شناسی و استدلال پژوهشی خود اطمینان حاصل شود. این مجله به بالاترین استانداردهای بررسی همتایان متعهد است. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده (نویسندگان) در سیستم مدیریت مجلات، مقاله اساساً بر اساس کارشناسان نشر (حداکثر یک هفته) مورد مطالعه قرار می گیرد. (لطفاً راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید تا نسخه خطی را با دقت دستورالعمل‌های کدنویسی در سیستم تسریع کنند و سپس آن را ارسال کنید). در صورت قبولی در مرحله اول، نسخه خطی توسط سردبیر ارزیابی می شود.

پس از ارسال مقاله توسط سامانه به نویسنده، مقاله در درجه اول بر اساس کارشناسان نشر (حداکثر یک هفته) مورد مطالعه قرار می گیرد. (لطفاً دستورالعمل نویسندگان را برای تسریع در تنظیم مقاله به دقت دستورالعمل های کدگذاری در سیستم به دقت مطالعه کنید و سپس ارسال کنید). در صورت قبولی در مرحله اول، مقاله توسط سردبیر ارزیابی می شود.

به محض دریافت دست‌نوشته، به نویسنده مربوطه اطلاع داده می‌شود و شماره‌ای را که دست‌نوشته با آن ثبت شده است، و همچنین نام و آدرس ایمیل ویرایشگر علمی که آن را انجام می‌دهد، دریافت خواهد کرد. از این مرحله به بعد، نویسندگان باید تنها در مورد پیشرفت فرآیند بررسی با سردبیر ارتباط برقرار کنند. دستنوشته برای حداقل دو داور ارسال خواهد شد و ممکن است در اولین فرصت چهار هفته پس از ارسال پاسخ داده شود. نسخه های خطی را می توان با اصلاح جزئی یا عمده پذیرفت یا رد کرد. اگر تصمیم "بازنگری" باشد، از نویسندگان خواسته می شود که اظهارات داوران و ویراستاران را در نظر بگیرند. فرآیند بررسی دوم می تواند دنبال شود. پس از پذیرش نهایی، نویسندگان یک نسخه نهایی از فرمت‌های فایل نامناسب دست‌نوشته (نه پی‌دی‌اف) )متن به‌عنوان سند WORD و جداول به‌عنوان فایل اکسل) ارائه می‌کنند و آن‌ها را برای سردبیر ارسال می‌کنند. پس از انتشار مقاله به نویسندگان اطلاع داده می شود. فقط یک گواهی گالری به عنوان یک فایل PDF برای نویسنده مربوطه ارسال می شود. این مدرک باید با دقت تصحیح شود و ظرف 2 روز کاری بازگردانده شود.

یک ایمیل هفتگی برای داوران ارسال می شود و مقاله به دلیل عدم بررسی مقاله پس از یک ماه پس داده می شود، سپس برای داور دیگری ارسال می شود. بر اساس میزان اصلاح درخواستی، دیدگاه داوران، دقت و سرعت اصلاحات انجام شده توسط نویسندگان، پذیرش در این نشریه حدود یک سال (در صورت تایید نهایی توسط داوران) به طول می انجامد. دبیر کمیته تخصصی و علمی بر اساس محتوا و موضوع مرتبط. این مرحله معمولاً دو ماه طول می کشد. پس از پذیرش مرحله سوم، مقاله برای دو داور ارسال می شود، سپس روند بررسی مقاله به شرح زیر است:

1.اگر دو داور مقاله ای را رد کنند، تایید نمی شود.

2.در صورتی که نظر دو بررسی، کل بازنگری مقاله باشد، مقاله برای بازبینی به نویسنده ارسال می شود.

3.در صورتی که نظر دو بررسی، کل بازنگری مقاله باشد، مقاله برای بازبینی به نویسنده ارسال می شود.

4.در صورتی که نظر داوری تجدید نظر کلی باشد و دومی مقاله را رد کند، مقاله به داور سوم ارسال می شود و با توجه به نظر وی مربوط به مورد اول و دوم تصمیم گیری می شود.

5.هنگامی که نویسنده مقاله را اصلاح کرد و آن را ارسال کرد، مقاله برای ارزیابی مقایسه ای در اختیار داور دیگری قرار می گرفت.