نشریه علمی تدریس  پژوهی

 

خبر مهم : دریافت درجه A  و نمره 80  از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال 1396

 

قابل توجه پژوهشگران و محققان گرامی

به استناد نامه شماره 3/18/102381 تاریخ 1395/05/18 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری  و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه  «تدریس پژوهی» به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی ، گردیده است.

  قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

1- مقالاتی که به شیوه کیفی یا ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

-2-قبل از ارسال مقاله به صورت کامل راهنمای نویسندگان و راهنمای اخلاقی مجله مطالعه شود

3- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، از عدم چاپ مقالات با موضوع مشابه در شماره های قبلی مجله اطمینان حاصل نمایید.  

5-    فصلنامه «تدریس پژوهی» در پایگاه ISC نمایه شده است.   

6-  تمامی مقالات ارسالی به مجله ی تدریس پژوهی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابه یاب بررسی خواهند شد.

7- مقالات مجله  از شماره بهار 1398  دارای شناسۀ DOI  هستند.

8-تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 20 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

9-  داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.

10- فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

11- تمام مقالات دارای دسترس باز هستند که از  CC By $ تبعیت می کنند.

12-*قابل دسترسی از

www.doaj.org/publisher   (صفحه اختصاصی نشریه مدیریت مدرسه در پایگاه دوآج)

 www.bit.ly/1ipwhtd

www.isc.gov.ir 

www.sid.ir

www.noormags.com 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-200 

1. تحلیل برنامه درسی تربیت زیبایی شناسی و شناسایی راهبردهای آموزشی زیبایی شناسانه در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 20-1

علی ابراهیمی نیا؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حمید جعفریان یسار؛ مژگان محمدی نائینی


3. شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران

صفحه 60-41

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی