بررسی روش ها و فنون تدریس از منظر قرآن کریم

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 99-80

https://doi.org/10.34785/J012.2020.328

عبدالله رحیمی؛ ابوالحسن بهمنی قائدی؛ سعید صفی شلمزاری


فرآیند شکل‌گیری سواد تحلیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 102-79

مجید عبادی شرف آباد؛ شهرام رنجدوست؛ محمد عظیمی


تعاملات معلم و دانش‌آموزان در شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد): رویکرد کیفی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 116-92

صابر شفیعی؛ محمد اکبری بورنگ؛ هادی پورشافعی؛ محمدعلی رستمی نژاد


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی با تأکید بر هوش هیجانی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 117-82

10.22034/trj.2022.62605

غلامرضا شاکری؛ عفت عباسی؛ مسعود گرامی پور


واکاوی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در بازنگری برنامه های درسی نظام آموزش عالی مهارت محور

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 117-83

10.22034/trj.2024.139619.1853

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ پروین صمدی؛ پروین احمدی


شناسایی رویکردهای نوین درگیر نمودن مدیران مدارس در فرایند تدریس

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 65-74

ایرج نیک پی؛ سعید فرح بخش؛ ازیتا ستار


وضعیت باورها و حالت فراشناختی و حافظه کاری دانش‌آموزان دوره متوسطه

دوره 4، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 79-98

سحر کیانی؛ علی عسگری؛ حسن سالاری فرد


طراحی و اعتبار یابی مدل آموزش از راه دور پروژه محور با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 86-105

عبدالرحیم جهان آرا؛ محمدرضا سرمدی؛ زهره اسمعیلی؛ فروزان ضرابیان


ضرورت بازاندیشی در الگوهای آموزش دانشگاهی رشته ‏های علوم انسانی با تأکید بر رویکرد سازنده‏ گرایی اجتماعی: ارائه یک الگوی پیشنهادی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 87-106

محبوبه السادات کدخدایی؛ مهناز اخوان تفتی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ پروین احمدی؛ غلام حسین رضایت