دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت بر یادگیری و انگیزه درس ریاضی پایه چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/trj.2023.62834

مهران محمدی؛ نسرین محمدحسنی؛ زهره خوش نشین


شیوع بی‌مدنی تحصیلی در دانشجویان: نقش سبک‌های مدیریت کلاس، خودمحق‌بینی و بلندپروازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/trj.2024.139732.1864

عبدالناصر جوان مجرد؛ سعید آریاپوران


ماکروارگونومی در آموزش عالی(با تاکید بر تدریس و آموزش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22034/trj.2024.140998.1987

فرشاد ارغوانی؛ خلیل غلامی؛ یدالله زارع زاده