طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی: بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 330-300

شیوا ملکی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ حسین تقوی


بررسی تاثیر هزینه های آموزش و رابطه آن با رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 336-312

میرناصر میرباقری هیر؛ احمد زمانی


تاثیر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت بر یادگیری و انگیزه درس ریاضی پایه چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/trj.2023.62834

مهران محمدی؛ نسرین محمدحسنی؛ زهره خوش نشین


اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر استدلال ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/trj.2024.139074.1786

زهرا علی زاده؛ شهرام واحدی؛ رحیم بدری گرگری؛ داود طهماسب زاده شیخلار


شیوع بی‌مدنی تحصیلی در دانشجویان: نقش سبک‌های مدیریت کلاس، خودمحق‌بینی و بلندپروازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/trj.2024.139732.1864

عبدالناصر جوان مجرد؛ سعید آریاپوران


ماکروارگونومی در آموزش عالی(با تاکید بر تدریس و آموزش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22034/trj.2024.140998.1987

فرشاد ارغوانی؛ خلیل غلامی؛ یدالله زارع زاده


طراحی آموزشی مبتنی بر اجتماع یادگیری زبان و تاثیر آن بر یادگیری خود‌راهبر، انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22034/trj.2024.140526.1938

مجتبی رضایی راد؛ فاطمه جعفرخانی؛ حمید رضا مقامی؛ محبوبه جباری؛ دریا مغیثی


تحلیل گفتمان بازنمایی غرب در کتب درسی دوره متوسطه دوم نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22034/trj.2024.140574.1937

محمد علی خلیلی؛ حمداله اکوانی؛ واحد ظریفی