بافت آفرینی چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی: یک مطالعه موردی کیفی

دوره 4، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 99-128

مهدی محمدی؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ ابوالفضل بختیاری؛ عبدالخالق فلاحی


چارچوب فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی در برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای در رشته‌های علمی STEM

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 99-122

صادقی زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرتضی کرمی؛ کیوان صالحی


رابطه شایستگی های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 99-119

جعفر ترک زاده؛ رحمت الله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ ولی احمد کرماج


رهبری برنامه درسی، راهکاری مؤثر در تغییر و اجرای پویای برنامه های درسی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 106-126

بابک سلمانی؛ حسن ملکی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد حسن امیرتیموری


میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 107-126

سهیلا جلیلیان؛ احسان عظیم پور؛ شراره محمدی؛ رضا محمدزاده


ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش دانشجویان

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 109-129

طالب زندی؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ ابراهیم طلایی


تجارب زیسته معلمان از تدریس در کلاس‌های چندپایه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 143-112

https://doi.org/10.34785/J012.2022.030

تقی زوار؛ صیاد عبدالهی اصل؛ پروین بهاری؛ واقف دلخوش


تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 146-123

رضا مالمیر؛ فرهاد سراجی؛ حامد عباسی کسانی


مقایسه اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی و حل‌مساله بر تعامل معلم و دانش آموز

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 146-130

https://doi.org/10.34785/J012.2020.898

بهروز زینلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ لیلا نیرومند؛ افسانه مظفری