تبیین و طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رویکرد تئوری داده بنیان

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 34-13

فرهاد نژاد ایرانی؛ حسن مخدومی؛ غلامرضا رحیمی؛ سید عبدالله حجتی


تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 37-19

https://doi.org/10.34785/J012.2020.728

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ زینب مختاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


ارزشیابی کیفیت آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان: مطالعۀ موردی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 39-22

10.22034/trj.2023.62701

فخرعلی چابک؛ جواد کیهان؛ محمد حسنی؛ مریم سامری؛ آرام فیضی


اعتبار سنجی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی برای دوره دوم متوسطه نظری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 42-23

رضا ابدام؛ عباس قلتاش؛ فائزه ناطقی


شناسایی ابعاد یادگیری پوی پا در دانشگاه

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 44-25

فرهاد احمدی اصل؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلیزاده؛ مقصود فراستخواه


اهداف، روش‌ها و محتوای تدریس هنر مبتنی بر مفهوم درون‌ماندگاری در اندیشه‌ دلوز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 48-25

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.002

بهرام مرادی؛ علیرضا محمودنیا؛ سوسن کشاورز؛ سعید ضرغامی


رابطه باورهای معرفت‌شناختی و فلسفه‌های آموزشی با رویکردهای تدریس دانشجو معلمان

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 51-29

10.34785/J012.2019.716

فرامرز محمدی پویا؛ سهراب محمدی پویا؛ احمد زارعی؛ مهدیه خسروی


مطالعه کیفی دانشجویان بین‌المللی از تحصیل در دانشگاه کردستان: پژوهش روایتی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 51-27

10.22034/trj.2024.139941.1895

یحیی اسعدی؛ جمال سلیمی؛ نعمت اله عزیزی؛ ناصر شیربگی


آسیب‌شناسی ارزشیابی تکوینی در نظام یادگیری الکترونیکی ایران: واکاوی پدیدارشناسانه دیدگاه‌های اساتید

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 52-27

10.22034/trj.2023.62814

حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ فرهاد سراجی؛ مرتضی رضایی زاده


تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوۀ قصه گویی بر سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 54-37

https://doi.org/10.34785/J012.2020.803

عزت اله قدم پور؛ لیلا حیدریانی؛ جهانگیر کلانتر؛ غفار نصیری هانیس


تأثیر جذبه شخصیتی استادان بر درک دانشجویان از اثربخشی تدریس

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 33-50

ناصر شیربگی؛ آزاد همتی؛ سمیه نعمتی


چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 35-50

عظیمه سادات خاکباز


بررسی تأثیر شنود مؤثر بر عملکرد مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 39-58

مجتبی رفیعی؛ مصطفی گلزار


بررسی جامعه شناختی پدیده رمزگردانی دو زبانه های کردی کلهری- فارسی در دانش آموزان

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 39-63

کیوان عزیزی؛ اکبر عزیزی فر؛ حبیب گوهری؛ شهرام ولیدی