بررسی انگیزه ورود به حرفه و عوامل مؤثر بر انگیزة معلمان زبان انگلیسی ایرانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 93-119

نورالدین سیفی؛ سامان عبادی؛ محمد احمدنژاد


واکاوی پیامدها، چالش‌ها و استراتژی‌های مدیریت کلاس درس مبتنی بر پرورش تفکر انتقادی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-80

https://doi.org/10.34785/J012.2020.271

پیمان قنبریان قلندر؛ محمد امجد زبردست؛ کیوان بلندهمتان


واکاوی پدیده تدریس برای آزمون در درس زیست‌شناسی

دوره 11، شماره 3، مهر 1402، صفحه 113-84

10.22034/trj.2023.138986.1779

غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ فاطمه صادقی سینی


طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 122-97

عباس حضرتی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


بازنمایی انتظارات دانش آموزان دوزبانه از برنامه درسی رسمی

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 127-103

جواد جهاندیده؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی


بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر بازی‌های آبی بر عملکرد نوشتاری دانش‌آموزان نارسانویس دورة اوّل ابتدائی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 141-118

10.22034/trj.2024.140431.1931

ابوالقاسم یعقوبی؛ زهرا فناءی نعمت سرا؛ محمد رضا ذوقی پایدار؛ افشین افضلی


تبیین عناصر برنامه درسی مبتنی بر طبیعت برای دوره ابتدایی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 142-103

سلیمان آوری؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری


شناسایی مولفه های تدریس در دانشگاه های برند (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف)

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 152-117

علی کشاورز زاده؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله عزیزی


تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 75-84

علی سلگی؛ عابد مولودی؛ یدالله خرم آبادی؛ منوچهر وکیلیان؛ فاطمه سوری


واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس: رویکرد مطلوب در تبیین کنش معلمی مبتنی بر موقعیت عمل

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-107

آسیه آل مراد؛ هاشم فردانش؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی


بررسی زمینه‌ها و عوامل خلاقیت در تدریس معلمان خلاق در مدارس روستایی

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 88-114

10.34785/J012.2019.477

نعمت اله عزیزی؛ کیوان بلندهمتان؛ پیمان ساعدی