ارزیابی درونی برنامه درسی، ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان )مطالعه موردی: مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهرستان ارومیه(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 استادیار دانشگاه ازاد ارومیه

3 استادیار پیام نور


عنوان مقاله [English]

Internal assessment of the syllabus of the math in the sixth grade from teachers' point of view (A case study: Elementary school district 1 Urmia City)

نویسندگان [English]

  • Sakineh Karimnezhad 1
  • Mostafa Sheikhzade 2
  • Bahare Azizineahad 3