ارزشیابی سطح دانش و نگرش ‌معلمان مدارس در ارتباط با پژوهش تربیتی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 46-65

علی نوری؛ هدایت الله اعتمادی زاده


تحلیلی بر ضرورت‌ها و الزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه‌های درسی دوره‌های دکتری تخصصی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 47-64

غلام رضا یادگارزاده؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ محمود مهرمحمدی؛ محبوبه عارفی


تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

دوره 4، شماره 2، آذر 1395، صفحه 55-78

مهدی صالحی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محمد قهرمانی؛ محمد ابوالقاسمی


نقش سواد برنامه‌ریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجی‌گری جهت‌گیری تدریس

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 60-39

https://doi.org/10.34785/J012.2022.027

سحر تقی پور؛ ابراهیم صالحی عمران؛ میمنت عابدینی بلترک


طراحی الگوی یاددهی- یادگیری برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی (مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-40

10.22034/trj.2023.62722

فرشته فلاحتی‌نژاد؛ امیر حسین مهدیزاده؛ عباس قلتاش؛ علیرضا عراقیه؛ بتول فقیه آرام


تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان با استفاده از داستانهای بومی در رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 68-53

10.34785/J012.2019.252

انور نویدیان؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری


مقایسه روش آنگوف مبتنی بر IRT و روش بوکمارک در تعیین استاندارد چیرگی آزمون زبان MSRT

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 69-49

https://doi.org/10.34785/J012.2019.698

محمدآزاد جلالی زاده؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ محمد عسگری


شناسایی مؤلفه‌ها و عناصر برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسئله به منظور ارائه الگوی بهینه برای دوره پیش دبستانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 72-43

شهرزاد سرخوش؛ علیرضا صادقی؛ بتول فقیه آرام؛ حسن شعبانی؛ رزیتا ذبیحی


تعیین‌کنندگان اثربخشی یادگیری الکترونیکی: مطالعه‌ای کیفی بر مدرس

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 79-55

https://doi.org/10.34785/J012.2020.124

مائده زارعی ساروکلائی؛ غلامرضا شمس؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد قهرمانی


بررسی نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی در آموزش مجازی از دیدگاه معلمان ابتدایی استان مازندران

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 83-52

10.22034/trj.2023.62904

راضیه بابانسب احمد کلایی؛ مصطفی عزیزی؛ میمنت عابدینی بلترک