عوامل مؤثر بر حواس‌پرتی دیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی ایام کووید 19

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-1

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.001

محمدعلی رستمی نژاد؛ حسن ضابط؛ علی اکبر عجم؛ نرگس صادقی


طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزش خواندن در فضای مجازی مبتنی بر تعامل معلم-دانش‌آموز و والد-کودک برای دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 32-1

10.22034/trj.2022.62592

ناهید سلیمانی شبیلو؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر


تأملی در نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی آموزش و پرورش در تربیت هنری دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 15-22

یحیی معروفی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ رئوف احمدی


بررسی ظرف ذهنی دانش‎آموزان اول متوسطه در سمفونی تدریس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 17-33

صادق زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور


بررسی میزان تطابق فعالیت‌ها و روش‌های تدریس در دوره‌های یادگیری الکترونیکی با نظریه‌های یادگیری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 17-31

سیدجمال بارخدا؛ نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ محسن حاج زین العابدینی


تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 21-46

بهزاد نوروزی چگینی؛ علی اکبر شیخی فنیقی؛ علیرضا عصاره؛ اقبال زارعی


اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شیوه های حل مساله در دانشجویان

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 21-36

10.34785/J012.2019.127

فاطمه احمدبیگی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی نائینی


تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 23-45

فرامرز بیجنوند؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا


شناسائی و اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد آمیخته

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 23-38

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی


بررسی اصول طراحی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در میان دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 25-41

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زین علی پور؛ علی اکبر شیخی؛ علیرضا عصاره


مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان متوسطه شهرستان مریوان: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 27-46

کویستان محمدیان شریف؛ حسن غریبی؛ رامین حبیبی کلیبر


واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی: مطالعه ترکیبی

دوره 4، شماره 2، آذر 1395، صفحه 29-54

سعید رومیانی؛ غلام رضا حاجی حسین نژاد؛ علی حسینی خواه؛ نعمت الله فاضلی