تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 هیات علمی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار . دانشگاه خوارزمی

4 استادیار دانشگاه خوارزمی


عنوان مقاله [English]

Analyzing the concept of critical thinking and explaining its training methods with emphasis on higher education

نویسندگان [English]

  • faramarz bijnavand 1
  • saeid zarghamy hamrah 2
  • yahya ghaedy 3
  • alireza mahmudnia 4