نقش دانش و باورهای اخلاقی در الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم تی‌پک (TPACK)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 168-139

10.22034/trj.2023.62786

یحیی معروفی؛ ابراهیم محمد پور؛ شهریار حیدری؛ سلیمان آوری


مدل کیفی و داده بنیاد از توسعه استعداد آموزگاران (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل)

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-144

https://doi.org/10.34785/J012.2022.031

حسن باشکوه اجیرلو؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ علی خالق خواه


بررسی عوامل تأثیرگذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام‌گرفته در ایران)

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 172-146

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ فرنوش اعلامی


تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 81-89

ندا پریشانی؛ محمد رضا نیلی؛ سید ابراهیمی میرشاه جعفری؛ سمیه اقا محمدی


طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 131-151

افسانه صابر کرگانی؛ نرگس کشتی آرای؛ خدیجه ابوالمعالی


شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 131-148

امیر پوراحمد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی


طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 143-164

ندا زجاجی؛ خسین خنیفر؛ نقی آقاحسینی؛ حمیدرضا یزدانی


شناسایی و اعتباریابی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌های دولتی

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 147-174

مهدی آندش؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی


بررسی جدیدترین تحولات روش‌شناسی کیفی پژوهش در حوزه آموزش و تدریس (براساس مجلات معتبر بین‌المللی)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 155-172

10.34785/J012.2019.203

لیلا حشمتی فر؛ رباب ملایی؛ احمدرضا نصر؛ فریدون شریفیان


رتبه بندی ابعاد و مفاهیم ظرفیت کارآفرینانه‌ی دانشگاه با استفاده از روش تاپسیس

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 163-145

شاپور ترکمن؛ رفیق حسنی؛ منصور ایران دوست؛ رویا شاکری


طراحی الگوی محتوای آموزش کارآفرینی برای رشته های علوم انسانی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 169-150

https://.doi.org/10.34785/J012.2019.870

نفیسه رفیعی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای


شناسایی مولفه های روایت پژوهی در راستای توسعه حرفه ای دانشجو- معلمان آموزش ابتدایی: یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-154

رضا معصومی نژاد؛ غلامحسین میکائیلو؛ امین شیخکانلوی میلان؛ کیمیا شیخه