ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-24

حجت اله الماسی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی؛ علی دلاور


آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران


بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-21

نورالدین یوسفی؛ سامان عبادی؛ مجید ساعدی دویسه


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش آموزان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-16

پرویز پرزور؛ فاطمه بابایی؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ اشرف میکاییلی


تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-14

سمیه مبصر ملکی؛ مرجان کیان


طراحی الگوی برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-23

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی واجارگاه


بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-19

10.34785/J012.2019.530

رزگار محمدی؛ آرمان حسنی


بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 5-18

رضوان حکیم زاده؛ کمال درانی؛ حسین قربانی؛ سیمین منصوبی؛ زهرا قاجارگیر


معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 7-21

مژگان حیدری؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی


استخراج ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی الگوی اشتاینر (یک مطالعه ترکیبی)

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 12-1

محمد پورداود؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری؛ رضا کچوئیان جوادی؛ قدسی احقر


طراحی مدل توسعه رهبری معنوی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزش‎وپرورش شهر تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 21-1

10.22034/trj.2023.62692

ریحانه داوری؛ معصومه اولادیان؛ محمدنقی ایمانی


مدل یابی ساختاری سکوت سازمانی بر اساس ادراک از رفتارهای سیاسی و حسادت سازمانی با نقش میانجی سازگاری شغلی (مطالعه موردی:کارکنان)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 22-1

ارسلان رحمن نژاد؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین؛ رفیق حسنی


طراحی الگویی برای یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (سنتز پژوهی)

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 22-1

صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی؛ محمدعلی رستمی نژاد