طراحی و اعتباریابی الگوی هدایت تحصیلی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 169-142

10.22034/trj.2023.62851

یحیی سالاری؛ مریم اسلام پناه


تأثیر قصه‌گویی دیجیتال بر خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوم ابتدایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 173-143

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.040

زهرا یزدانی؛ حمید رضا مقامی؛ فاطمه اسدی؛ مریم رجبیان ده زیره


واکاوی تجارب معلمان کلاس اول ابتدایی از نتایج بازی‌های آموزشی در همه‌گیری کرونا

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 177-153

فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ مرضیه عبدالوهاب؛ زهرا حسام پور


مبانی ارزش‌شناسی تعلیم و تربیت چندفرهنگی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 85-95

جلال غریبی؛ سید هاشم گلستانی؛ سید ابراهیم جعفری


جایگاه سبکهای یادگیری در عناصر برنامه درسی پایه ی ششم ابتدایی: علوم تجربی و مطالعات اجتماعی

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 115-129

سیدبهاالدین کریمی؛ یوسف ادیب؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری


رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه‌ای معلمان دوره اول متوسطه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 123-142

سپیده محمدپور بلترک؛ صمد ایزدی؛ علیرضا بادله


واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس‌پژوهی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 127-148

آزاده فرزان پور؛ فایزه ناطقی؛ محمد سیفی


نقش پایستگی‎ آموزشی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در پیش‎بینی تاب آوری تحصیلی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 127-144

مهدی یوسف وند؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی


ارزیابی مهارت‌های تدریس کارآفرینی بر اساس مدل بوریچ: رویکرد آمیخته

دوره 4، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 129-145

صبا اجاقی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


منابع کارکرد افتراقی سوال و کاربرد آن در آموزش

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-153

10.34785/J012.2019.551

مولود علی میرزایی؛ علی مقدم زاده؛ اصغر مینایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی


رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب معلمان جدیدالورود از اولین سال تدریس

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 144-123

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ مریم صفری؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی


تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 147-174

صابر منصوری؛ محمد رضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ علی دلاور؛ محمد حسین امیرتیموری


بررسی اثربخشی روش آموزش خواندن براساس نظریه یادگیری مغز محور

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 149-132

https://doi.org/10.34785/J012.2019.112

غلامعلی سلیمانی داودلی؛ فرهاد خرمایی؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسین چاری


ارائه چارچوب بهینه برای ارزشیابی نظام برنامه درسی در دانشگاه (پژوهش مروری نظامندبه همراه تحقیق کیفی)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 150-121

https://doi.org/10.34785/J012.2020.986

رحمان عزیزی؛ غلامرضا حاج حسین نژاد؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری


بررسی رابطۀ دانش مدیریت کلاس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل گری خلاقیت

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 157-141

10.34785/J012.2019.806

رضا میرعرب رضی؛ مصطفی عزیزی شمامی؛ فرخنده گرایلی