کلیدواژه‌ها = تدریس
ماکروارگونومی در آموزش عالی(با تاکید بر تدریس و آموزش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22034/trj.2024.140998.1987

فرشاد ارغوانی؛ خلیل غلامی؛ یدالله زارع زاده


واکاوی پدیده تدریس برای آزمون در درس زیست‌شناسی

دوره 11، شماره 3، مهر 1402، صفحه 113-84

10.22034/trj.2023.138986.1779

غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ فاطمه صادقی سینی


شناسایی مولفه های تدریس در دانشگاه های برند (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف)

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 152-117

علی کشاورز زاده؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله عزیزی


رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب معلمان جدیدالورود از اولین سال تدریس

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 144-123

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ مریم صفری؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی


تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 37-19

https://doi.org/10.34785/J012.2020.728

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ زینب مختاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


تبیین ابعاد صلاحیت‌های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 64-82

فرهاد سراجی؛ حمزه پریدار؛ عظیمه سادات خاکباز


فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 144-161

علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان


واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس: رویکرد مطلوب در تبیین کنش معلمی مبتنی بر موقعیت عمل

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-107

آسیه آل مراد؛ هاشم فردانش؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی


میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 107-126

سهیلا جلیلیان؛ احسان عظیم پور؛ شراره محمدی؛ رضا محمدزاده


ملاحظاتی در مورد تدریس علوم انسانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 149-172

علی ذکاوتی قراگزلو