کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
واکاوی پدیده تدریس برای آزمون در درس زیست‌شناسی

دوره 11، شماره 3، مهر 1402، صفحه 113-84

10.22034/trj.2023.138986.1779

غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ فاطمه صادقی سینی


واکاوی مؤلفه‌های رهبری برنامه درسی در مدارس ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 193-171

10.22034/trj.2023.62852

ناهید فضلی؛ علی خلخالی؛ نادر نادری؛ جواد سلیمانپور


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی با تأکید بر هوش هیجانی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 117-82

10.22034/trj.2022.62605

غلامرضا شاکری؛ عفت عباسی؛ مسعود گرامی پور


تبیین عناصر برنامه درسی مبتنی بر طبیعت برای دوره ابتدایی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 142-103

سلیمان آوری؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری


شناسایی مؤلفه‌های توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس ابتدایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-61

https://doi.org/10.34785/J012.2022.028

پروین رزمجوئی؛ رضا زارعی؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی


بازنمایی انتظارات دانش آموزان دوزبانه از برنامه درسی رسمی

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 127-103

جواد جهاندیده؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی


اعتبار سنجی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی برای دوره دوم متوسطه نظری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 42-23

رضا ابدام؛ عباس قلتاش؛ فائزه ناطقی


عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره متوسطه دوم مبتنی بر الگوی تایلر: ویژگی ها و الزامات

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 254-234

فریده گودرزی؛ حسن ملکی؛ محبوبه خسروی؛ عباس عباسپور


تحلیل برنامه درسی تربیت زیبایی شناسی و شناسایی راهبردهای آموزشی زیبایی شناسانه در دانشگاه فرهنگیان

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 192-164

علی ابراهیمی نیا؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حمید جعفریان یسار؛ مژگان محمدی نائینی


طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 122-97

عباس حضرتی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


تبیین چارچوب مفهومی برنامه‌درسی سنجش‌شده دوره کارشناسی: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 239-217

سید علی خالقی نژاد؛ اکبر هدایتی


تبیین اهداف و فعالیت‎های یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‎درسی کارورزی رشته حقوق

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 189-210

10.34785/J012.2019.550

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی


چارچوب فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی در برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای در رشته‌های علمی STEM

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 99-122

صادقی زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرتضی کرمی؛ کیوان صالحی