دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-200 
بررسی عوامل تأثیرگذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام‌گرفته در ایران)

صفحه 172-146

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ فرنوش اعلامی


اصول و روش‏های آموزش توحید بر مبنای آموزه‏های قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام

صفحه 249-227

عبدالمحمد شیروانی شیری؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد‏هادی قندهاری؛ علی شیروانی شیری


طراحی الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای راهبران تربیتی در نظام آموزش ابتدایی

صفحه 281-250

فاطمه نارنجی ثانی؛ علی سیفی؛ سید مهدی خزاعی فر؛ فاطمه تیزهوش