کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 60-41

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی


4. طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-151

افسانه صابر کرگانی؛ نرگس کشتی آرای؛ خدیجه ابوالمعالی


5. چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-50

عظیمه سادات خاکباز


6. تحلیلی بر ضرورت‌ها و الزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه‌های درسی دوره‌های دکتری تخصصی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 47-64

غلام رضا یادگارزاده؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ محمود مهرمحمدی؛ محبوبه عارفی