کلیدواژه‌ها = معلمان
شناسایی چارچوب تدریس‌پژوهی در راستای بهبود اجرای برنامه‌های درسی در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 211-182

10.22034/trj.2022.62590

رضا معصومی نژاد؛ قهرمان مددلو؛ زهرا بابائی؛ یاسمن معصومی نژاد؛ عطیه لامعی


تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 146-123

رضا مالمیر؛ فرهاد سراجی؛ حامد عباسی کسانی


بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-19

10.34785/J012.2019.530

رزگار محمدی؛ آرمان حسنی


آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران


میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 107-126

سهیلا جلیلیان؛ احسان عظیم پور؛ شراره محمدی؛ رضا محمدزاده