کلیدواژه‌ها = آموزش مجازی
بررسی نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی در آموزش مجازی از دیدگاه معلمان ابتدایی استان مازندران

دوره 11، شماره 4، دی 1402

مصطفی عزیزی؛ راضیه بابانسب احمد کلایی؛ میمنت عابدینی بلترک


طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزش خواندن در فضای مجازی مبتنی بر تعامل معلم-دانش‌آموز و والد-کودک برای دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 32-1

10.22034/trj.2022.62592

ناهید سلیمانی شبیلو؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر


الگوی مشارکت والدین در فرایند آموزش مجازی مدراس ابتدایی: مطالعه کیفی در دوران همه‌گیری کووید-19

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 305-277

https://doi.org/10.34785/J012.2022.035

اکرم جعفر زاده؛ مرتضی طاهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ عباس عباس‌پور