دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 32، مهر 1402، صفحه 1-200 
واکاوی پدیده تدریس برای آزمون در درس زیست‌شناسی

صفحه 113-84

10.22034/trj.2023.138986.1779

غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ فاطمه صادقی سینی