دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-205 
امکان سنجی و آسیب شناسی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری

صفحه 49-68

سیروس اسدیان؛ حمزه قلی زاده احمد آباد؛ غلامرضا معهودی


روشهای تدریس حدیث

صفحه 149-162

فرزاد پارسا؛ وریا حفیدی؛ سهیلا رستمی