کلیدواژه‌ها = یادگیری
تاثیر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت بر یادگیری و انگیزه درس ریاضی پایه چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/trj.2023.62834

مهران محمدی؛ نسرین محمدحسنی؛ زهره خوش نشین


بررسی تاثیر آموزش فیزیک با رویکرد مدل سازی بر بهبود یادگیری و رفع کج فهمی های دانش آموزان

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 272-254

ابوالفضل عزیزی؛ فاطمه احمدی؛ جاوید ضمیرانوری؛ رضا رشیدی


نقش فرهنگ خوش‌بینی علمی در بهبود یادگیری فراگیران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 252-236

سید علیرضا سید اردوبادی


تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-14

سمیه مبصر ملکی؛ مرجان کیان