کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر استدلال ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/trj.2024.139074.1786

زهرا علی زاده؛ شهرام واحدی؛ رحیم بدری گرگری؛ داود طهماسب زاده شیخلار


طراحی و اعتباریابی الگوی هدایت تحصیلی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 169-142

10.22034/trj.2023.62851

یحیی سالاری؛ مریم اسلام پناه


واکاوی مولفه‌های تربیت حرفه‌ای مبتنی بر شایستگی دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم: یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 11، شماره 4، دی 1402

10.22034/trj.2023.62818

علی بختیاری؛ مرتضی سمیعی زفرقندی؛ فرشته افکاری؛ علی اکبر خسروی بادبادی


طراحی الگوی یاددهی- یادگیری برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی (مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-40

10.22034/trj.2023.62722

فرشته فلاحتی‌نژاد؛ امیر حسین مهدیزاده؛ عباس قلتاش؛ علیرضا عراقیه؛ بتول فقیه آرام


طراحی مدل مفهومی جامع ویژگی‌های درس تربیت‌بدنی از دیدگاه دانش-آموزان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 237-211

10.22034/trj.2023.62718

پروین ارشدی؛ سعید صادقی بروجردی؛ مظفر یکتایار


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی با تأکید بر هوش هیجانی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 117-82

10.22034/trj.2022.62605

غلامرضا شاکری؛ عفت عباسی؛ مسعود گرامی پور


تأثیر قصه‌گویی دیجیتال بر خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوم ابتدایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 173-143

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.040

زهرا یزدانی؛ حمید رضا مقامی؛ فاطمه اسدی؛ مریم رجبیان ده زیره


طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی: بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 330-300

شیوا ملکی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ حسین تقوی


اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 233-249

10.34785/J012.2019.330

یحیی یاراحمدی؛ ناهید نادری؛ مریم اکبری؛ ابوالقاسم یعقوبی