دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-174 
تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود

صفحه 147-174

صابر منصوری؛ محمد رضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ علی دلاور؛ محمد حسین امیرتیموری