دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-221 
11. تدوین و آزمون مدل خودناتوان سازی تحصیلی

صفحه 213-226

10.34785/J012.2019.596

حسام احمدیان؛ فضل الله میردریکوند؛ عزت اله قدم پور


12. ارائه مدلی جهت ارتقای کیفیت تدریس حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان

صفحه 227-249

10.34785/J012.2019.782

مریم صالحی زاده؛ نادرقلی قورچیان؛ امیر حسین محمد داودی؛ حسن قلاوندی