اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1106
تعداد پذیرش 165
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 744
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 633

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 190
تعداد مشاهده مقاله 121100
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 150067
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 80 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 284 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 79 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 15 %