اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1207
تعداد پذیرش 183
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 820
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 692

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 209
تعداد مشاهده مقاله 160504
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 171737
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 77 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 280 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 76 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 15 %