اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1257
تعداد پذیرش 187
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 879
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 745

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 180584
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185551
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 75 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 277 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 108 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 15 %