نشریه علمی تدریس  پژوهی

 

خبر مهم : دریافت درجهو نمره 80  از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال 1396

 

قابل توجه پژوهشگران و محققان گرامی

به استناد نامه شماره 3/18/102381 تاریخ 1395/05/18 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری  و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه  «تدریس پژوهی» به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی ، گردیده است.

 

 قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

1- مقالاتی که به شیوه کیفی یا ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

2- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

3- خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، از عدم چاپ مقالات با موضوع مشابه در شماره های قبلی مجله اطمینان حاصل نمایید.  

4-    فصلنامه «تدریس پژوهی» در پایگاه ISC نمایه شده است.    

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 313-1 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
2476-5686