نشریه علمی تدریس  پژوهی

 

خبر مهم : دریافت درجهو نمره 80  از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال 1396

 

قابل توجه پژوهشگران و محققان گرامی

به استناد نامه شماره 3/18/102381 تاریخ 1395/05/18 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری  و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه  «تدریس پژوهی» به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی ، گردیده است.

 

 قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

1- مقالاتی که به شیوه کیفی یا ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

-2-قبل از ارسال مقاله به صورت کامل راهنمای نویسندگان و راهنمای اخلاقی مجله مطالعه شود

3- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، از عدم چاپ مقالات با موضوع مشابه در شماره های قبلی مجله اطمینان حاصل نمایید.  

5-    فصلنامه «تدریس پژوهی» در پایگاه ISC نمایه شده است.   

6-   تمامی مقالات ارسالی به مجله ی تدریس پژوهی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابه یاب بررسی خواهند شد.

7- نشریه ی تدریس پژوهی از شماره ی بهار 1398 به بعد برای تمامی مقالات شناسه ی DOI  صادر نموده است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 200-1 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
2476-5686