نشریه علمی تدریس  پژوهی

 

خبر مهم : دریافت درجهو نمره 80  از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال 1396

 

قابل توجه پژوهشگران و محققان گرامی

به استناد نامه شماره 3/18/102381 تاریخ 1395/05/18 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری  و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه  «تدریس پژوهی» به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی ، گردیده است.

 

 قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

1- مقالاتی که به شیوه کیفی یا ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

2- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

3- خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، از عدم چاپ مقالات با موضوع مشابه در شماره های قبلی مجله اطمینان حاصل نمایید.  

4-    فصلنامه «تدریس پژوهی» در پایگاه ISC نمایه شده است.    

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-238 

1. واکاوی تجارب معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس: یک پژوهش کیفی

صفحه 20-1

رضا ناصری جهرمی؛ مهدی محمدی؛ زینب مختاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
2476-5686