کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی با تأکید بر هوش هیجانی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 117-82

10.22034/trj.2022.62605

غلامرضا شاکری؛ عفت عباسی؛ مسعود گرامی پور


تبیین عناصر برنامه درسی مبتنی بر طبیعت برای دوره ابتدایی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 142-103

سلیمان آوری؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری


طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی: بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 330-300

شیوا ملکی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ حسین تقوی


طراحی الگوی برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-23

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی واجارگاه