دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-205 
منابع کارکرد افتراقی سوال و کاربرد آن در آموزش

صفحه 133-153

10.34785/J012.2019.551

مولود علی میرزایی؛ علی مقدم زاده؛ اصغر مینایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی


تبیین اهداف و فعالیت‎های یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‎درسی کارورزی رشته حقوق

صفحه 189-210

10.34785/J012.2019.550

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی