کلیدواژه‌ها = درس پژوهی
تعداد مقالات: 6
واکاوی تاثیر آموزش هنر دستی به شیوه درس پژوهی بر عزت نفس دانش آموزان آسیب دیده بینایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 181-163

اعظم السادات حسینی؛ ذبیح الله اللهی؛ مجید کهرازهی


ایجاد خلاقیت در خلق قطعه‌ی ادبی با استفاده از رویکردهای نوین آموزشی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 199-173

فاطمه جعفری کمانگر؛ زهره احمدی پور اناری


بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-19

10.34785/J012.2019.530

رزگار محمدی؛ آرمان حسنی


شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 131-148

امیر پوراحمد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی