نمایه نویسندگان

ج

ح

 • حکیم زاده، رضوان بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

خ

 • خرم آبادی، یدالله تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90 [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-84]

د

 • درانی، کمال بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

ر

 • رضایی شریف، علی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تدریس تحول‌آفرین (TTQ) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 53-63]

س

 • ستار، ازیتا شناسایی رویکردهای نوین درگیر نمودن مدیران مدارس در فرایند تدریس [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 65-74]
 • سلگی، علی تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90 [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-84]
 • سوری، فاطمه تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90 [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-84]

ع

 • عزیزی، نعمت الله تحلیل خطاهای انشایی دانش‏آموزان دوزبانه پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

غ

 • غریبی، جلال مبانی ارزش‌شناسی تعلیم و تربیت چندفرهنگی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 85-95]

ف

 • فرح بخش، سعید شناسایی رویکردهای نوین درگیر نمودن مدیران مدارس در فرایند تدریس [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 65-74]

ق

 • قاجارگیر، زهرا بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]
 • قربانی، حسین بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

ک

 • کهزادی، محمد تحلیل خطاهای انشایی دانش‏آموزان دوزبانه پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

گ

م

 • منصوبی، سیمین بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]
 • مولودی، عابد تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90 [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-84]

ن

 • نیک پی، ایرج شناسایی رویکردهای نوین درگیر نمودن مدیران مدارس در فرایند تدریس [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 65-74]

و

 • وکیلیان، منوچهر تأثیر الگوهای تدریس بدیعه‌پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان در سال‌تحصیلی 91-90 [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-84]