کلیدواژه‌ها = اعتباریابی
عوامل مؤثر بر حواس‌پرتی دیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی ایام کووید 19

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-1

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.001

محمدعلی رستمی نژاد؛ حسن ضابط؛ علی اکبر عجم؛ نرگس صادقی


تدوین و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دورۀ انتقال

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 237-214

https://doi.org/10.34785/J012.2019.378

رضا محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مرجان معصومی فرد


شناسایی و اعتباریابی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌های دولتی

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 147-174

مهدی آندش؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی