کلیدواژه‌ها = درس‌پژوهی
ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-24

حجت اله الماسی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی؛ علی دلاور


واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس‌پژوهی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 127-148

آزاده فرزان پور؛ فایزه ناطقی؛ محمد سیفی