نویسنده = بتول فقیه آرام
طراحی الگوی یاددهی- یادگیری برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی (مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-40

10.22034/trj.2023.62722

فرشته فلاحتی‌نژاد؛ امیر حسین مهدیزاده؛ عباس قلتاش؛ علیرضا عراقیه؛ بتول فقیه آرام


شناسایی مؤلفه‌ها و عناصر برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسئله به منظور ارائه الگوی بهینه برای دوره پیش دبستانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 72-43

شهرزاد سرخوش؛ علیرضا صادقی؛ بتول فقیه آرام؛ حسن شعبانی؛ رزیتا ذبیحی