کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تأثیر قصه‌گویی دیجیتال بر خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوم ابتدایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 173-143

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.040

زهرا یزدانی؛ حمید رضا مقامی؛ فاطمه اسدی؛ مریم رجبیان ده زیره


نگاهی به محتوای برنامه درسی مبتنی برتفکر انتقادی در دوره اول متوسطه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 274-255

ژیلا مهنام؛ امیرحسین مهدیزاده؛ حسن شعبانی گیل چالان؛ جمال سلیمی؛ علیرضا عراقیه


واکاوی پیامدها، چالش‌ها و استراتژی‌های مدیریت کلاس درس مبتنی بر پرورش تفکر انتقادی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-80

https://doi.org/10.34785/J012.2020.271

پیمان قنبریان قلندر؛ محمد امجد زبردست؛ کیوان بلندهمتان