کلیدواژه‌ها = کیفیت تدریس
ارائه مدلی جهت ارتقای کیفیت تدریس حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 227-249

10.34785/J012.2019.782

مریم صالحی زاده؛ نادرقلی قورچیان؛ امیر حسین محمد داودی؛ حسن قلاوندی