کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
تعاملات معلم و دانش‌آموزان در شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد): رویکرد کیفی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 116-92

صابر شفیعی؛ محمد اکبری بورنگ؛ هادی پورشافعی؛ محمدعلی رستمی نژاد


طراحی الگویی برای یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (سنتز پژوهی)

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 22-1

صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی؛ محمدعلی رستمی نژاد