کلیدواژه‌ها = آموزش چندفرهنگی
آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران


ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 65-91

شیرکوه محمدی؛ سید علی نقی کمال خرازی؛ محمد کاظمی فرد؛ جواد پورکریم