نویسنده = سعید آریاپوران
شیوع بی‌مدنی تحصیلی در دانشجویان: نقش سبک‌های مدیریت کلاس، خودمحق‌بینی و بلندپروازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/trj.2024.139732.1864

عبدالناصر جوان مجرد؛ سعید آریاپوران