نویسنده = ���������� ������������ ����������
تأثیر تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای بر بهبود تفکر خلاق دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 173-188

10.34785/J012.2019.563

رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ جعفر بهادری خسروشاهی