نویسنده = �������� ������������������ ����������
تبیین راهبردهای اجرای برنامه درسی در محیط‌های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 51-69

محمد جمالی تازه کند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی


آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران