ارتقای کیفیت یاددهی-یادگیری در مدارس دارای معلمان سیار: پژوهشی داده بنیاد (یک مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم آموزش و پرورش

2 استادیار دانشگاه آزاد

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد سنندج

چکیده

این مقاله در صدد است تا نظریۀ را در خصوص تدریس معلمان سیار در مدارس چندپایه شهرستان بانه در استان کردستان ارایه نماید. از این رو، تحقیق حاضر بر چند پرسش اصلی زیر متمرکز شده است: چه عواملی موجب به‌ وجود آمدن پدیدۀ معلمان سیار شده است؟ مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های تدریس معلمان سیار چیست؟ راهبردهای بهبود کیفیت تدریس معلمان سیار چه هستند؟ وجود مدارسی با معلمان سیار چه پیامدهای در بر دارد؟ پاسخ به پرسش‌های پژوهشی فوق نیازمند مطالعۀ ژرف تجارب زیستۀ معلمان سیار در کلاس‌های چندپایه مدارس روستایی بود. از این رو، یک رویکرد تفسیری و راهبرد کیفی نظریۀ داده بنیاد به شیوۀ نظام‌مند برای مطالعۀ مذکور مناسب تشخیص داده شد. آموزش‌و‌پرورش شهرستان بانه میدان اصلی پژوهش بود. مشارکت‌کنندگان بالقوۀ این پژوهش همۀ مدارس دارای معلمان سیار بودند. نمونه‌گیری به شکل هدفمند و ملاکی صورت گرفت. از این‌رو، به ترتیب اولویت، 12 نفر از معلمان سیار، راهبران آموزشی و مسئولان آموزش‌و‌پرورش به مصاحبه دعوت شدند. نتایج این پژوهش از اشارات کاربردی مفیدی برای نظام آموزشی و تربیت معلمان برخوردار است: نخست اینکه، با وجود کمبود شدید زمان تدریس برای معلمان سیار، ایفای چنین نقشی برای معلمان و دانش‌آموزان وضعیتی پیچیده را در زندگی واقعی مدرسه ایجاد کرده است و معلمان باید برای ساخت دانش خود از مهارتهای مورد نیاز برای مقابله با این چالش بهرهمند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving The Quality Of Teaching-Learning In Schools With Mobile Teachers: A Grounded Theory Research

نویسندگان [English]

  • kaveh qadernejad 1
  • sohila hossainpour 2
  • rafig hasani 3
1 TEACHER EDUCITON
2 Azad University assistant professor
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azad University, Sanandaj branch

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system quality
  • multi-grade schools
  • mobile teachers
  • flying teachers