کلیدواژه‌ها = آسیب دیده بینایی
تعداد مقالات: 1
واکاوی تاثیر آموزش هنر دستی به شیوه درس پژوهی بر عزت نفس دانش آموزان آسیب دیده بینایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 181-163

اعظم السادات حسینی؛ ذبیح الله اللهی؛ مجید کهرازهی